Audiovisueel

Jul 27, 2021, 6:41
ADC herdenkt de Slag bij Arras en Vimy ter gelegenheid van honderdste verjaardag

ADC herdenkt de Slag bij Arras en Vimy ter gelegenheid van honderdste verjaardag

12 mei 2017

In het kader van de plechtigheden omtrent de honderdste verjaardag van de Slag van Arras en Vimy, een van de sleutelmomenten in de Eerste Wereldoorlog, was de Place des Héros in Arras het decor voor een unieke licht- en geluidsshow, getiteld "Un instant de lumière". Om het beheer en de regie van deze mapping goed te laten verlopen, deed de Canadese overheid, als opdrachtgever van deze show die werd uitgevoerd door het Canadese bedrijf Proxulon, een beroep op de Belgische audiovisuele specialist ADC Production.

Van 5 tot 12 april, telkens om 21u, werd er door ADC Production gedurende 30 minuten een fictieve historische fresco geprojecteerd op het belfort en op de gevels van de Place des Héros, om zo hulde te brengen aan de strijders van de Slag van Arras en Vimy. De strijd heeft een prominente plaats gekregen in de Canadese geschiedenisboeken, omdat deze voor de eerste keer Canada erkent als een echte militaire natie. Om de herinnering te blijven bewaren, maakten vele Canadese en Britse brugers de verplaatsing om dit licht- en geluidsspektakel bij te wonen, dat bij elke voorstelling 23.000 toeschouwers mocht verwelkomen.

"Voor deze 180° mapping op historische gebouwen met tal van details, hebben we niet minder dan 23 Christie Digital Boxer 30 K – 04 K projectoren en 10 Coolux Pandora Boxes mediaservers gebruikt. Ondanks het strakke schema – aangezien alle creaties in Canada uitgevoerd en goedgekeurd moesten worden, waren de laatste beelden pas vlak voor het begin van de show goedgekeurd –, kregen we toch lof van de Canadese organisatoren voor onze snelheid en doeltreffendheid, en dan met name voor het feit dat we 2 dagen voorsprong hadden op het schema. Al moeten we wel toegeven dat we ook een enorme meeval hebben gekend met het uitstekende weer", erkent een bescheiden Daniel Van Ruyssevelt van ADC Production.

www.adcprod.be

Meer van ADC Production :