Event Agencies

Aug 11, 2020, 9:18
“Teams helpen om hun droom te realiseren”

“Teams helpen om hun droom te realiseren”

01 augustus 2019

Ecco La Luna, oftewel ‘kijk naar de maan’ is niet zomaar een goed klinkende naam. Geert Debusschere raakte geïnspireerd door de film Man on the Moon uit 1999. Op de maan woont het zandmannetje, die kinderen laat dromen. En dat is precies ook wat hij met zijn agentschap Ecco La Luna wou doen, de dromen van groepen en bedrijven helpen realiseren.

Om die dromen te helpen realiseren hanteert Ecco La Luna vier soorten recepten. Team Development, Events, Leisure en Learning, oftewel T.E.L.L.. ‘Tell us your dreams’ is dan ook de boodschap die het agentschap zijn klanten meegeeft. Daarbij staat Leisure voor pure ontspanning, en Events voor de klassieke formules zoals seminaries, personeelsfeesten en themafeesten. Maar wij wilden graag meer te weten komen over de twee belangrijkste pijlers, Team Development en Learning. Geert Debusschere en zijn vrouw en mede-zaakvoerder Anne-Astrid Coninx leggen uit…

Team development met eigen formats

Ecco La Luna is al 17 jaar een belangrijke speler op vlak van teambuildings. Al hoort men liever een ander woord. “De term teambuilding is anno 2019 een beetje verbrand”, zo vertelt Geert Debusschere. “Men legt al snel de link met scoutsspelletjes en vrijgezellenfeestjes… het mist wat sérieux. Daarom spreken wij liever over Team Development. Hiervoor hebben wij een uitgebreide reeks eigen formats: we hebben een eigen mobiele escape room ontwikkeld, een grote box vol high-tech waarmee je zestig mensen in 4 teams dezelfde beleving kan aanbieden gedurende 2u. Andere formats zijn 2CV-tochten, een domino experience, bouwen met bamboe, een zoektocht naar De Mol, een workshop ijssculpturen, graffiti, cocktails maken…We hebben deze formats zo naar onze hand gezet dat er altijd een learning in kan zitten. Mensen gaan dingen samen doen en werken rond de missie, visie en waarden van het bedrijf of rond een bepaald thema. Daarbij wordt ook heel vaak ingezet op maatschappelijk verantwoord ondernemen (CSR).”

Digitale beleving

Luna Digital Lab is een merk dat afgelopen jaar werd gelanceerd. “Tablets, drones, VR… digitalisering is niet meer weg te denken. Wij hebben dit proberen bundelen onder één noemer. We hebben een softwarepakket aangekocht, waarvoor wij in België een licentie hebben. Dit laat ons toe een digitale beleving toe voegen aan heel wat teamactiviteiten. Bijvoorbeeld bij onboarding. Nieuwe medewerkers kunnen een bedrijfsgebouw leren kennen met een speelse app. Of we kunnen de app inzetten bij klantenevents zoals onlangs voor Randstad waar we een extra dimensie aan Plopsaland toevoegden voor hun genodigden. We kunnen de software ook gebruiken om feedback te verzamelen. Radio 2 deed vroeger zijn Smaaktest met papieren antwoordformulieren, nu hebben wij dat voor hen in een app gegoten, waardoor ze 400 in plaats van 100 personen kunnen uitnodigen, en de test relevanter wordt. We kunnen deze software customizen zonder te moeten programmeren, wat maakt dat we heel snel kunnen werken.”

Verschuiving naar learning

Naast die team development is Ecco La Luna zich de voorbije jaren ook meer gaan toeleggen op Team Ontwikkeling & Learning. “We doen dit al een tijdje onder de waterlijn, maar we willen nu nadrukkelijk naar buiten komen met ons Learning-aanbod”, aldus Anne-Astrid Coninx. “We richten ons op groepen van mensen die samen een doel nastreven, een nood hebben, een droom koesteren, en samen met ons als coach op pad willen gaan. Het is heel belangrijk dat de groep, en dus niet alleen de manager, ons een mandaat wil geven. We garanderen hen ook een veilig kader. Wat er gezegd wordt, blijft tussen ons. We gaan geen rapport schrijven voor een CEO. De reflectie, en het trekken van conclusies gebeurt samen met de groep.’ 

Proactieve aanpak voor een gezond team

Ecco La Luna probeert met zijn coaching vooral preventief/proactief te werken, om zo een team veerkrachtig en gezond te maken. “Als je team voldoende draagkracht heeft, dan verminderen problemen zoals ziekteverzuim, absenteïsme, personeelsverloop… die toch een grote kost voor bedrijven vormen. Elk team komt in aanmerking. Er zijn tien basisnoden op persoonlijk vlak, en vijf in interactie met een context. Dat zijn de fundamenten van het functioneren, en deze zullen nooit helemaal in balans zijn. Daar kunnen we proactief aandacht aan geven. Ook in goede teams kunnen er nog verbeteringen gerealiseerd worden. Er zijn altijd wel componenten die je kan aanreiken om die veerkracht in alle contexten te versterken.”

Stap voor stap

Belangrijk is dat men tijdens een Learning-traject steeds kiest voor realistische doelstellingen. “We gaan mensen prikkelen net buiten hun comfortzone”, zegt Geert Debusschere. “Het is niet de bedoeling de lat ineens zo hoog te leggen dat mensen dichtklappen. We gaan op zoek naar het terrein waar wél beweging in kan komen. We zorgen voor een prikkel, net groot genoeg om te kunnen leren. Prikkelen kan fysiek, mentaal, collectief, maar ook emotioneel. Maar als je teveel forceert, dan kan je niet leren. Het is de bedoeling dat er op het einde van de dag een paar insteken zijn waardoor het gedrag makkelijk kan veranderen.”

Drie niveaus

In de aanpak van Ecco La Luna worden drie verschillende niveaus van aanpak onderscheiden. “Level 1 gaat over bestaande formats van teambuilding waar we iets aan toevoegen. We gaan reflecteren rond een bepaald thema, bijvoorbeeld rond dingen die we naar boven zien komen. Level 2 zijn de teamvitamines. We voorzien dan een soort ‘body check-up’ van het team. We gaan vanuit de groepsdynamiek kijken: Waar staat het team? Wie is iedereen individueel als teamlid? Hoe werkt de communicatie? Wat zijn de sterktes en zwaktes? En op basis daarvan kunnen we bepaalde ‘vitamines’, bepaalde oefeningen aanreiken. Level 3 vloeit voort uit de eerste twee niveaus. Dit zijn specifieke modules, rond bijv. communicatie, leiderschap, pesten, burn-out/bore-out, absenteïsme, veerkracht… Specifiek ontwikkelde programma’s om te werken rond de zaken die werden vastgesteld.”

Praktijk boven theorie

De voorbije jaren hebben Geert Debusschere en Anne-Astrid Coninx zich verdiept in de theorie achter de werking van een team.  “Maar we geven geen sessies met uitgebreide theoretische modellen. We proberen te werken met actieve werkvormen. Je doet iets, je reflecteert erover, en je gaat kijken welke impact het heeft en wat je meeneemt naar de volgende keer. En zo creëer je een opwaartse spiraal. Ervaringsgericht leren noemen we dat. Het start vanuit het doen. Van daaruit kan je dingen leren en een stap vooruit zetten. We gaan op zoek naar een (kleine en) haalbare stap die je met je team nu al kunt zetten richting je doel. We willen het dus niet ingewikkeld maken, maar zoveel mogelijk gedragsimpulsen aanreiken”, zo besluit Anne-Astrid Coninx.

Meer van Ecco La Luna :

Ecco La Luna