Decors & Stands

Jun 18, 2024, 4:59
De duurzaamheidsvisie van Levi Party Rental

De duurzaamheidsvisie van Levi Party Rental

25 april 2024

Vrachtwagens die af en aan rijden, generatoren, containers vol afval… Events gaan traditioneel gepaard met een stevige ecologische voetafdruk. Toch is dit geen vaststaand gegeven waar we ons zomaar bij moeten neerleggen. Op elk aspect van de organisatie zijn er immers mogelijkheden om het beter, slimmer en duurzamer aan te pakken. Levi Party Rental is een leverancier die de voorbije tien jaar steeds meer is beginnen focussen op zijn impact. Timo Lejeune legt ons uit hoe zijn bedrijf zo duurzaam mogelijk probeert te werken.

De eerste stappen naar een duurzamere aanpak binnen Levi werden zo’n tien jaar geleden gezet. “We zijn er eigenlijk uit eigenbelang mee gestart. We hebben ons de vraag gesteld hoe we onze verpakkingskosten konden terugdringen. Zonder het te beseffen hebben we toen al heel wat afval binnen en rondom onze organisatie kunnen elimineren. En dat smaakte wel naar meer. In die periode hebben we ook een hele lading nieuw materiaal geïmporteerd, waarvoor we nieuwe transportmiddelen moesten creëren. Ook daarbij we zijn gaan kijken hoe we dit konden doen zonder veel afval te creëren.”

Bewust aankopen…

Toch kwam al snel het besef dat er nog veel meer mogelijk was. “De producten die we toen hadden aangekocht bestonden veelal uit PVC, en werden geproduceerd in het verre Azië. Ze werden weliswaar in bulk naar hier verscheept, maar toch voelden we dat dit beter kon. We beseften dat we meer lokaal moesten gaan zoeken, naar producten van duurzamere materialen. Als we nu bijvoorbeeld een nieuwe stoel aankopen voor plenaire sessies of backstage gebruik, dan gaan we op zoek naar het meest duurzame artikel. Welke leverancier kan een product aanleveren dat aan onze eisen voldoet? Elk product dat nu bij ons binnenkomt wordt nu met die lens bekeken: hoe lokaal is het? Hoe duurzaam is het? Welk materiaal wordt er in gebruikt? Hoe lang zal het meegaan? Welk onderhoud is er nodig? Daar letten we heel sterk op.”

…en blijven (her)gebruiken

Niet alleen aan het begin van de levenscyclus van het materiaal kunnen er duurzame keuzes gemaakt worden. “Als je op korte tijd in zoveel materiaal geïnvesteerd hebt, dan kom je tien jaar later weer voor een leuke uitdaging te staan: alles heeft zijn beste tijd gehad, hoe gaan we dit vervangen? We zetten daar vol in op refurbishing, vernieuwing en herbruikbaarheid… Zo hebben we bijvoorbeeld tafels omgebouwd tot transportkarren. Als een bepaalde vorm of kleur niet meer leeft, proberen we deze een andere vorm of kleur te geven. We zijn dus creatief aan de slag gegaan, waarbij we proberen 100% te refurbishen of gerecycleerde materialen in te zetten. Dat is onze visie die gegroeid is uit de geschiedenis van onze eigen aankopen.”

Verpakking herbekijken

Intussen streeft Levi Party Rental naar een no-single-use-packaging aanpak. “De eventsector is een vervuilende sector. Wij vinden dat wij als leverancier moeten zorgen dat er geen afval op het event komt, of toch zo weinig mogelijk. We starten vanuit ons eigen huis, en dan kijken we welk traject ons afval aflegt, en hoe we alles zo duurzaam mogelijk kunnen doen. Alle packaging die we nog gebruiken, komt terug naar ons magazijn, en recycleren we van hieruit. De single-use-verpakkingen zijn al voor 99% geëlimineerd. Alleen de pallets met onze borden worden nog geseald met inpakfolie. Maar ook daar zoeken we naar de meest duurzame oplossing. Deze folie bestaat nu voor ongeveer 50% uit gerecycleerd materiaal. Meer kan voorlopig nog niet, omdat het sterk genoeg moet zijn.”

Transport

Ook op vlak van transport maakt Levi Party Rental bewuste keuzes. “Onze vrachtwagens worden om de 2 à 3 jaar vernieuwd om mee te zijn met de laatste euronormen. Elektrisch rijden we nog niet, omdat we nog niet overtuigd zijn van de kracht om willekeurige trajecten te kunnen afleggen met een elektrisch voertuig. We leveren waar we gevraagd worden, we hebben dus geen vast traject. En dan wordt het moeilijk om een efficiënt traject uit te stippelen voor een elektrisch voertuig. Dit zal ongetwijfeld nog komen, maar voorlopig investeren we daar nog niet in. Voor het wagenpark van de medewerkers ligt dit natuurlijk anders. Daar zetten we wel volop in op hybride en elektrisch.”

Planten met een lang leven

De artificiële planten van ons merk FÆK passen ook binnen deze duurzaamheidsvisie. “Op het eerste zicht zal men misschien zeggen: hoe kan een plastic plant duurzaam zijn? Maar je moet het op een andere manier bekijken. Die plant heeft geen broeikas moeten doorstaan om te kunnen groeien, geen pesticiden ontvangen, geen teelaarde nodig, geen water nodig, geen verwarming nodig,.. Deze planten zijn eenmalig gemaakt en kunnen vervolgens 20 jaar meegaan. Bovendien kunnen we ze indien nodig herstellen. En ze worden gestockeerd in een niet-verwarmd magazijn, in een herbruikbare verpakking. De potten worden bovendien aangevuld met oude, versleten autobanden, die gerefurbished werden tot ‘nep’-schors . Op die manier zien wij dit als een duurzaam product om in te schakelen op evenementen.”

Geen overdreven investering

Het cliché zegt dat aan een duurzame aanpak ook een prijskaartje hangt. Timo Lejeune nuanceert. “Als ik een gerecycleerd meubel moet aankopen, dan is dat nog vrij duur, omdat de technologie nog niet op punt staat om op grote schaal te produceren. Toch is er een bewustwording. De grote Italiaanse meubelproducenten proberen toch al een betaalbaar alternatief aan te bieden. Maar het proces is nog duur, en het product dus ook. Maar binnen een organisatie ligt het anders. Het vervangen van een plastic zakje door een papieren zakje is misschien iets duurder, maar dat weegt niet op tegen de impact. Als een vrachtwagen vervangen moet worden kies je voor een zo duurzaam mogelijk model. Is dat duurder? Ja. Maar is het onmeetbaar duur? Neen. Ik denk dat er tal van manieren zijn om duurzaam aan de slag te gaan zonder echt te duur te moeten investeren.”

Oog voor de medewerkers

Naast ecologie omvat het begrip duurzaamheid ook een sociale component die men niet uit het oog mag verliezen. “Bij Levi Party Rental willen we zo duurzaam mogelijk omgaan met ons human capital. We hebben een afdeling ‘projects’ opgezet. Zij helpen onze klanten doorheen onze catalogus te begeleiden, om zo het draaiboek van een event mee te schrijven, en erop toe te zien dat het personeel op een duurzame manier ingezet kan worden. We moeten ruimte kunnen laten voor een evenwichtige balans en regeling tussen twee events. De eventlocaties en -bureaus staan vaak niet stil dat een back-to-back-verhuur gepaard gaat met heel wat energie en (soms onnodig) nachtwerk. Je moet weten dat we bij Levi wekelijks meer dan 200 events ondersteunen. Toch hebben we maar 7 dagen en nachten om dit waar te maken. De rust tussen die dagen/jobs/events is dan ook heel erg belangrijk voor mij en mijn mensen. Daarnaast proberen we evenementen ook ergonomisch in te richten. Op locaties met lange loopafstanden zullen we bijvoorbeeld niet ons zwaarste materiaal inzetten. En we gaan bij aankoop ook rekening houden met het gewicht, de afmetingen en de handelbaarheid van ons materiaal.”

Wetgevend kader

Levi Party Rental neemt heel wat duurzame maatregelen op eigen initiatief. “Ik pleit voor een beleid waarbij organisatoren van events verplicht aan bepaalde duurzaamheidsparameters moeten voldoen. Dan zouden de leveranciers moeten kunnen bewijzen dat zij daarin ook mee zijn. Zo ver zijn we nog niet. Er zijn wel al voorwaarden die worden opgelegd. Elk bedrijf op zich moet een bepaalde categorie – A-klasse of B-klasse – halen, enz. Maar er is nog geen duurzaamheidswet voor evenementen zoals je wel een hygiënewet of veiligheidswet hebt. Een cateraar moet bijvoorbeeld werken volgens de HACCP-normen, en voor bepaalde projecten is er een veiligheidscoördinatie vereist. Dat juich ik toe. Maar is nog een grote leemte op vlak van duurzaamheid. Daar moeten we zeker voor blijven pleiten, want het zal ons allemaal helpen. En wanneer de regels strenger worden, gaan wij klaar zijn, en een grote voorsprong hebben.”

Meer dan een marketingtool

De bewustwording bij klanten is ook iets wat nog verder moet evolueren. “De klanten komen wel vragen om events duurzaam in  te kleden, maar ze staan eigenlijk nog niet echt stil bij wat er echt bespaard wordt aan CO2. Je voelt dat ze duurzaamheid vaak nog als marketingtool gebruiken. Ze zetten duurzaamheid bovenaan hun wishlist om er mee uit te pakken in hun communicatie. Maar duurzaamheid is meer dan een leuke topic om te gebruiken op een event. Daarom kijk ik met veel plezier naar initiatieven waarbij events worden gescreend en de uitstoot berekend wordt. Het zou fantastisch zijn mochten we dit kunnen doortrekken voor elk evenement. De sector zal enorm veranderen op die manier. Op dat soort initiatieven zitten we op te wachten”, zo besluit Timo Lejeune.

Meer van Levi Party Rental :

Levi Party Rental