Associaties

May 18, 2024, 3:09
De eventsector is voorzichtig optimistisch, maar blijft kwetsbaar

De eventsector is voorzichtig optimistisch, maar blijft kwetsbaar

12 maart 2024

Event Confederation houdt de vinger aan de pols over enkele belangrijke kernindicatoren in de eventsector. De eerste kwartaalbevraging van 2024 werd in januari ingevuld door 79 event professionals, in samenwerking met onderzoeksbureau iVOX.

sectorNLIn 2023 registreerde 52% van de event professionals een toename in jaaromzet ten opzichte van 2022. Om en bij de 30% registreerde zelfs een stijging in winst en een toename in vaste medewerkers en freelancers. Voor 2024 voorspelt 44% van de event professionals een omzettoename ten opzichte van 2023 van gemiddeld 4%, wat echter 5% lager is dan de toename van het jaar voordien.

Voorzichtig optimistisch

Met een gemiddelde score van 7,3 op 10 drukken de event professionals voorzichtig hun vertrouwen uit voor een positieve toekomst voor de organisatie waarvoor ze werken. Ze blijven voorzichtig optimistisch. Zo denkt 46% dat er in 2023 meer event professionals gestopt zijn in de sector dan voor de coronacrisis. En bijna de helft van de professionals gelooft niet dat er dit jaar minder faillissementen in hun sector zullen zijn dan in 2023.

Bepalende impactfactoren

Vooral het vinden van goed personeel en de toenemende personeelskosten zijn bepalend voor de activiteiten in 2024, volgens 70% van de event professionals.

Andere factoren die de activiteiten zullen bepalen van de organisatie waarin ze werkzaam zijn in 2024 zijn volgens zes op de tien event professionals de toenemende materiaalkosten (62%), de toenemende wet- en regelgevingen (61%) en ook de toenemende duurzaamheidsmaatregelen (58%).

Opvallend is dat nog maar vier op de tien professionals zich zorgen maakt over de impact van de toenemende energiekosten en amper één of vier professionals over de gezondheidsmaatregelen, zoals mogelijke coronamaatregelen.

Toekomst voor de eventsector

Hoe dan ook is 84% van de professionals overtuigd dat technologische innovaties cruciaal zijn voor de toekomst van de sector. “Daarin worden initiatieven zoals het tiendaagse innovatiefestival Flanders Technology & Innovation waardevol geacht als kennisdelingsmomenten en showcases”, volgens Christine Merckx, manager van Event Confederation. De overtuiging leeft duidelijk dat de sector nog meer naar buiten moet komen met haar troeven, maar ook met haar bezorgdheden. 98% is er zelfs van overtuigd dat deze complexe en diverse sector zich meer dient te verenigen. In het vertegenwoordigen en verdedigen van de sector speelt Event Confederation volgens 80% van de professionals dan ook een belangrijke rol.

Meer van Event Confederation :