Associaties

Nov 27, 2021, 21:07
Enquête luchtkwaliteit in event venues

Enquête luchtkwaliteit in event venues

30 september 2021

In het kader van het dossier rond luchtkwaliteit, wil de Event Confederation onderbouwde informatie aanleveren aan het Corona-secretariaat over de huidige ventilatiesituatie in onze sector en de ventilatievoorzieningen in onze industrie. Wij zijn er immers van overtuigd dat onze sector niet kan werken onder de algemene normen in de maatschappij, daarvoor is onze industrie té divers qua activiteiten en té verschillend qua beleving.

De realiteit volgens het MB is namelijk zo dat vanaf 1 oktober de streefwaarde voor de luchtkwaliteit voor de evenementensector wordt vastgesteld op 900 ppm CO2. Wanneer deze waarde wordt overschreden, moet de exploitant beschikken over een actieplan op basis van een risicoanalyse om te zorgen voor compenserende ventilatie- en/of desinfectie- en/of luchtfiltratiemaatregelen die een luchtkwaliteit garanderen die gelijkwaardig is aan de nagestreefde luchtkwaliteitsnorm van 900 ppm. Wanneer de waarde van 1200 ppm wordt overschreden, zorgt de exploitant bovendien voor een goedgekeurd systeem voor desinfectie en/of filtratie van de lucht dat een luchtkwaliteit waarborgt die gelijkwaardig is aan de nagestreefde luchtkwaliteitsnorm van 900 ppm. Onmiddellijke sluiting van de inrichting kan volgen op het einde van de overgangsperiode in geval van niet-naleving van de toepasselijke regels.

De laatste weken hebben we daarom met verschillende kabinetten, het Corona-commissariaat en hun ventilatiespecialisten samengezeten rondom de noden in onze sector. Om hierover objectieve informatie te verzamelen hebben we onderstaande enquete opgesteld. Mogen wij u - of de ventilatieverantwoordelijke van uw locatie - een kwartiertje van uw tijd vragen om deze zo volledig mogelijk in te vullen? Deze luchtkwaliteit-enquête wordt afgesloten op donderdag 7 oktober om 12u. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de resultaten en de evolutie van dit belangrijk dossier voor onze sector.

Klik hier voor uw inbreng

Meer van Event Confederation :