Associaties

Jan 27, 2022, 15:56
Eventsector voelt nu al een zware impact, nog vóór het Overlegcomité

Eventsector voelt nu al een zware impact, nog vóór het Overlegcomité

17 november 2021

Afgelopen week liet Event Confederation bij haar leden een enquête afnemen over de gevolgen van de vierde coronagolf. Daaruit blijkt dat er zelfs zonder de aankomende extra beperkingen van het Overlegcomité al een serieuze impact is op de sector.

Met de stijgende coronacijfers van de voorbije maand lieten heel wat experten, opiniemakers en politici zich uit over de nieuwe golf. De sfeer van bevrijding sloeg om en dit liet zich meteen voelen binnen de eventsector. Om dit aanvoelen te vertalen naar concrete data, liet Event Confederation een enquête uitvoeren.

Concreet melden de respondenten dat 1 op 4 events gepland in Q4 van 2021 nu reeds verplaatst of geannuleerd zijn. De gemiddelde geannuleerde omzet voor dit kwartaal loopt intussen al op tot € 250K per bedrijf. Ook voor Q1 van 2022 zijn ook reeds 16% van de rapporteerde events verplaatst of geannuleerd. Op events die wel plaatsvinden is de no show ratio intussen gestegen van 10% naar 17%.

De volledige enquête is te raadplegen via deze link.

Het is dus duidelijk dat de eventsector opnieuw in zwaar weer is verzeild geraakt. En dan komen er straks ook nog eens nieuwe maatregelen van het Overlegcomité bij. Event Confederation pleit daarom voor een werkbaar kader voor de komende weken (en maanden). Daarnaast vraagt de confederatie ook dat de steunmaatregelen voor de sector hernieuwd zouden worden.

Download bijlagen:

Meer van Event Confederation :