Associaties

Dec 3, 2020, 11:03
De Best of Activation Awards worden uitgesteld naar volgend jaar

De Best of Activation Awards worden uitgesteld naar volgend jaar

15 mei 2020

De ACC, de koepelorganisatie van de communicatiebureaus, heeft met spijt in het hart beslist om haar 30ste editie van de BOA Award uit te stellen naar 2021.

Daar momenteel niemand kan voorzien hoe de huidige crisis zal evolueren en de ACC het momentum van deze lustrum editie niet ‘ in mineur’ wenst te vieren wordt de Award Night verplaatst naar volgend jaar. Hierdoor zullen zowel campagnes die gelopen hebben in 2019 als 2020 in aanmerking komen voor deelname. De reeds ingeschreven cases worden automatisch overgezet naar volgend jaar.

Voor alle praktische vragen hierover kan u terecht bij Twiggy@accbelgium.be.

Meer van ACC Belgium :