Associaties

Apr 7, 2020, 16:01
ACC en KOAN organiseren workshop “GDPR na 1 Jaar”

ACC en KOAN organiseren workshop “GDPR na 1 Jaar”

29 mei 2019

Een recent onderzoek van KOAN LAW in opdracht van ACC leert ons dat respectievelijk slechts 30% van haar leden volledig in orde is met de Privacy Policy meldingen op hun website; slechts 40% wat de Cookie Policy betreft en 53% met de Cookie Banners. Kortom, meer dan 75% van de bureaus zijn niet volledig in orde met deze basisaspecten onder de GDPR-regelgeving.

Om de bureaus in staat te stellen daar vooralsnog wat aan te doen, organiseren KOAN LAW en ACC een workshop op 26 juni tussen 13.30 en 17.30 bij KOAN LAW, Terhulpsesteenweg 166 in Brussel. Op de agenda staan: De risico’s van het niet in orde zijn met de GDPR-regelgeving; hoe te reageren in enkele specifieke gevallen (bv. een audit); hoe een snelle doorstart maken; praktische aanbevelingen, wettelijke issues op vlak van digital marketing en een update van de e-Privacy wetgeving.

Deelname is gratis voor ACC-leden; inschrijven via deze link

Wie snel wil weten wat de resultaten van het onderzoek waren voor zijn/haar bureau, kan contact opnemen met acc@koan.law

Meer van ACC Belgium :