Associaties

Sep 22, 2019, 5:34
UBA gaat voor niet-stereotiepe communicatie

UBA gaat voor niet-stereotiepe communicatie

29 januari 2019

De Unie van Belgische Adverteerders (UBA) publiceerde zijn charter ter bevordering van inclusie en diversiteit in de communicatie- en reclamecampagnes, maar ook in de teams die deze campagnes realiseren. Het charter, dat ook de steun van het acc geniet, formuleert ook enkele concrete adviezen om zijn doelstellingen te bereiken.

 

"UBA wil werk maken van diversiteit en inclusie in communicatie. De cijfers liegen er niet om. Eén Belg op vijf heeft een migratieachtergrond, het aandeel hoogopgeleide vrouwen overtreft stilaan het aantal hoogopgeleide mannen, en de ouderdomspiramide staat op z’n kop", zo verklaart UBA bij monde van Simone Ruseler, UBA Knowledge Manager. "De samenleving is de afgelopen decennia met andere woorden drastisch veranderd. Toch worden deze veranderingen vandaag nog te weinig weerspiegeld in reclameboodschappen."

Samenleving positief beïnvloeden

UBA wil daar verandering in brengen. De sector erkent zijn maatschappelijk belang en engageert zich via een charter voor meer diversiteit en inclusie in reclame. Reclame moet beelden en verhalen tonen die representatief zijn voor de samenleving van vandaag en morgen. Ze moet stereotypen vermijden en iedereen - ongeacht geslacht, afkomst, leeftijd, geaardheid, beperking of geloof - op een gelijke manier behandelen.

Een divers team achter een diverse campagne

UBA streeft niet alleen naar meer diversiteit in campagnes, maar ook in de samenstelling van de teams die de campagnes uitwerken. In het charter staan concrete tips voor campagnemakers opgelijst. Drie daarvan zijn:

  • Design for all: maak geen aparte campagnes voor minderheidsgroepen. Zorg dat minderheidsgroepen zich ook aangesproken voelen in ‘algemene’ campagnes.
  • Toon uw campagne voor publicatie aan een testpubliek van verschillende genders, leeftijden, afkomsten en geaardheden. Sta open voor hun feedback.
  • Wees open minded in wie u aanspreekt met reclame voor uw product. Ook vrouwen kopen auto’s en verzekeringen, ook mannen kopen wasmiddelen en pampers, vijftigplussers hebben een actievere levensstijl dan ons getoond wordt, ...

Johan Vandepoel, ceo acc: “acc, de vereniging van Belgische communicatiebureaus, onderschrijft het nieuwe charter van UBA. Ook reclame-bureaus zijn vragende partij voor meer inclusie en niet-stereotiepe commerciële communicatie en werken hier graag aan mee.”

Philippe Wallez, voorzitter UBA: "“Diversiteit is de nieuwe realiteit van onze samenleving, die een positieve invloed heeft op veel facetten van ons leven. Diversiteit is voor veel bedrijven een strategische zaak geworden. Inzetten op inclusiviteit wordt niet alleen beschouwd als een plicht om de realiteit van de arbeidsmarkt te weerspiegelen, maar wordt ook erkend als een essentieel element om effectiviteit te vergroten, wat tot succes leidt. Het is daarom vanzelfsprekend dat we diversiteit aanmoedigen in reclame. En discriminatie en stereotypen op het vlak van leeftijd, geslacht, afkomst, geaardheid, beperking of geloof vermijden. Dit charter voor “niet-stereotiepe communicatie” erkent de positieve kanten van diversiteit en biedt richting voor de toekomst. Dit zal onze merken verder brengen! “

Het UBA Charter Unstereotype Communication wordt ondersteund door het VBO, CSA, acc, Jump en Charlie Magazine.

‘Unstereotype Communication’ is één van de thema’s van de UBA Trends Day op 21 maart 2019. Jitske Kramer zal er spreken over “Trends in Diversity & Inclusion. How to Engage your Organization”. Het thema zal verder uitgewerkt worden door Jozefien Daelemans, Dalilla Hermans en Soe Nsuki met concrete voorbeelden in hun presentatie "Trends in Advertising. How to Unstereotype Advertising “.

Het charter kan gedownload worden op de site van UBA, door hier te klikken.

 

Meer van ACC Belgium :