Event Agencies

Sep 25, 2023, 9:03
“Een sterk team met verschillende kopmannen”

“Een sterk team met verschillende kopmannen”

28 februari 2023

Een dik jaar geleden is het evenementenagentschap meetmarcel toegetreden tot de OnlyHumans groep. Deze groep, die zeven agentschappen met verschillende expertises binnen het communicatieveld omvat, werd onlangs omgedoopt tot 62MILES. Experience zat samen met Bartel Van Iseghem van meetmarcel en Tom Bogaert, CEO van 62MILES, om de balans van één jaar samenwerking op te maken en vooruit te kijken naar de toekomst.

Het toetreden van meetmarcel tot een bredere groep was het sluitstuk van een denkoefening die al even aan de gang was. “Ik vind dat je als ondernemer regelmatig de relevantie van je bedrijf in vraag moet stellen”, aldus Bartel Van Iseghem. “Dat doe ik dan ook voortdurend. Je moet uiteraard nadenken over het financiële aspect, de omzet en de winst. Maar de relevantie van het bedrijf op lange termijn is ook een cruciale vraag. Lang vóór Covid was ik al van mening dat wij als sector in een transitie zitten, en dat een consolidatie in groepen er zat aan te komen.”

Een eigen gezicht voor de eventsector

Het afgelopen decennium trad de eventsector uit de schaduw van de andere ‘metiers’ binnen de communicatiewereld. “Je merkt dat wij echt onze plek hebben gekregen, met een eigen gezicht”, zo gaat Bartel Van Iseghem verder. “Maar tegelijkertijd wordt er dan wel een professionelere aanpak verwacht, waarbij ook rekening wordt gehouden met aspecten zoals fiscale complexiteit, GDPR-regels, veiligheid, digitale toepassingen… Op elk vlak moet je top zijn. Dat bleek ook toen we een belangrijke pitch verloren voor een groot event. Voor het concept hadden wij de hoogste score behaald. Maar voor wat betreft het digitale luik en de employer branding sloegen we de bal mis. En dat was ergens ook logisch, want ons vak is events organiseren. Er zijn in het verleden momenten geweest dat ik een medewerker vroeg om zich met het oog op een pitch snel in te werken rond een bepaald thema. Maar dat is uiteraard niet vol te houden. Om relevant te blijven, moesten we ons dus omringen met andere expertises.”

“Om relevant te blijven, moesten we ons omringen met andere expertises” - Bartel Van Iseghem

Zelfde niveau van kwaliteit

Rond diezelfde periode was de toenmalige OnlyHumans-groep op zoek naar versterking binnen het eventdomein. “Het is onze bedoeling om onze klanten op een flexibele manier te ontzorgen met een combinatie van expertises”, zegt Tom Bogaert. “We hebben binnen de eventwereld met verschillende partijen gepraat. Je moet immers je huiswerk doen. Maar eigenlijk was meetmarcel een voor de hand liggende keuze.  Het was immers belangrijk dat de kwaliteit van de expertise die we binnenhaalden, even hoog zou zijn als die van onze andere agentschappen, anders komt dit niet overeen met het verwachtingspatroon van de klant. We waren dus op zoek naar een partner die excelleert in zijn vakgebied.  Als je met dit in het achterhoofd de markt bekijkt en met ondernemers spreekt, dan weet je al vrij snel met wie het matcht.”

Geïntegreerde oplossing voor maximale impact

Binnen 62MILES zit meetmarcel nu in een omgeving waarin naast live experiences ook integrated communications (mortierbrigade), employer branding (Fantastic ), online content & performance (Onlyhumans), branding (Today),digitale platformen (Code d'Or) en mobiele apps (Next Apps) als expertises aanwezig zijn. “Ons uitgangspunt is dat wij klanten een geïntegreerde oplossing kunnen aanbieden”, zo vervolgt Tom Bogaert. “De klant heeft vaak een bepaald idee, en klopt daarmee aan bij één van onze zeven agentschappen. Maar in de praktijk blijkt de vraag vaak complexer is dan bijvoorbeeld enkel maar een event. Daar kunnen we dan op inspelen, als een partner die mee nadenkt over het geheel. Door alles op elkaar af te stemmen kan er een maximale impact gecreëerd worden. Bovendien hoeven onze agentschappen niet altijd te zeggen: ‘onze expertise is dé oplossing’. Want misschien is een andere expertise of een combinatie met een meerdere expertises binnen de groep een betere oplossing, met een grotere impact. Als je voor verschillende expertises echter werkt met bureaus die niet geconnecteerd zijn, kan er discussie ontstaan over het concept, over het budget… En dat is niet wat de klant wil.”

Shared services

Het voorbije jaar is de ondersteuning van de groep al een enorme troef gebleken voor meetmarcel. “Allereerst kunnen we rekenen op de kennis en ervaring van de andere partners”, zegt Bartel Van Iseghem. “Zo hebben we afgelopen jaar bijvoorbeeld een pitch gedaan voor een bank, die eerder ook met mortierbrigade had samengewerkt. Ons concept zat in de basis goed, maar mortierbrigade heeft daar nog een aantal belangrijke accenten aan kunnen toevoegen, waardoor de klant echt het gevoel kreeg dat we hun woordenschat gebruikten. Die inkijk van een andere partij is echt wel een commerciële troef die ons een concurrentieel voordeel geeft. Daarnaast kunnen we binnen de groep een bredere support ontwikkelen. We zitten niet meer in een verhaal van 10 of 15 mensen, maar wel een van 200 mensen. Dat maakt het mogelijk om bijvoorbeeld een GDPR-specialist aan te trekken voor de groep, als een shared service. Zo kan je ook de meest technische vragen van klanten voorzien van een professioneel antwoord.”

Een nieuwe vlag

Door verder te gaan onder de vlag 62MILES wil de groep in de eerste plaats duidelijkheid creëren. “Bij een vorige fusie was er al eens verwarring over de naam”, merkt Tom Bogaert op. “Daarom hebben we toen gekozen voor de naam OnlyHumans. Dit zorgde ineens voor een grote fierheid bij iedereen, want het was iets dat we samen gecreëerd hadden. Maar daarna is OnlyHumans nog andere fusies aangegaan, en ontstond de OnlyHumans groep. Voor de buitenwereld was dat niet altijd duidelijk, en het voelde soms alsof OnlyHumans boven de rest stond. Met deze nieuwe naam willen we dat duidelijker maken. 62MILES is een familie van agencies. Het is onze achtste deur, waarlangs klanten kunnen binnenkomen. En onze mensen zijn trots op hun agentschap én op de groep. De markt zal ons aangeven in welke richting dit verder zal evolueren. Als 90% van onze klanten over een paar jaar allemaal geïntegreerde klanten zijn en ons allemaal 62MILES noemen, dan moeten we misschien in die richting denken. Maar als we de meeste klanten individueel bedienen, via één bepaalde expertise, dan zullen we dit verhaal blijven verderzetten.”

“Het is onze bedoeling om onze klanten op een flexibele manier te ontzorgen met een combinatie van expertises” - Tom Bogaert

Great Place To Work

“Intussen zijn we een jaar verder, en krijgen we signalen over hoe mensen naar onze groep kijken”, gaat Tom Bogaert verder. “Die feedback is alvast zeer positief. Ook al is er intern nog werk, en kan het nog een paar stappen hoger. We hebben nu voor het eerst de erkenning als Great Place To Work ontvangen, en dat is toch wel een mijlpaal. Geen enkel van onze agencies zou individueel die titel kunnen halen. Maar samen kunnen we dat wel. Deze erkenning bevestigt ook dat we de juiste culturen hebben samengebracht. Die culturen zijn niet trouwens dezelfde. Dat hoeft ook niet, elk agentschap blijft zijn eigenheid bewaren. Maar ze maken elkaar wel sterker. Er zit een enorme kracht in het samenbrengen van de juiste mensen. Tegelijkertijd zit daar ook de uitdaging. Want we werken in totaal met 23 partners, 23 ondernemers met elk een eigen idee over welke richting het uit moet. Dat moeten we zo goed mogelijk op elkaar afstemmen. Het komende jaar gaan we dan ook verder  werken aan de leiderschapscultuur binnen 62MILES.”

Sprinten voor de eerste plaats

De toekomstplannen van 62MILES zijn op zijn alvast ambitieus. Tom Bogaert: “De prioriteiten binnen onze organisatie zijn eerst de mensen, dan de klanten, en dan de financiën. In die volgorde. Zolang we dat doen en gezond ambitieus zijn, denk ik dat we kunnen verdubbelen op drie jaar tijd. Er is immers zoveel potentieel. En we hebben goede ondernemers die nog allemaal veel goesting hebben.” “Die ambitie heb ik altijd graag gehoord”, zo vult Bartel Van Iseghem aan. “Het is zoals een wielerteam. We hebben verschillende goede kopmannen. De ene is goed in de bergen, de andere op kasseien, de andere in de sprint… Als je voelt dat er team voor je werkt, en je komt op het punt waarvan je weet ‘nu is het aan ons om het verschil te maken’ - in ons geval is dat events – dan moet je klaar zijn om te sprinten voor die eerste plaats.”

Meer van MeetMarcel :

MeetMarcel