Associaties

Sep 19, 2020, 5:34
ACC, CFP-BELGIUM & BCPB bereiken akkoord over 'production guidelines'

ACC, CFP-BELGIUM & BCPB bereiken akkoord over 'production guidelines'

27 juni 2019

De onafhankelijke reclamefilmproductiehuizen, vertegenwoordigd door de BCPB (Branded Content Producers Belgium) en de vakvereniging voor reclamefilmproducenten, CFP-Belgium (Commercial Film Producers – Belgium), hebben in samenwerking met de vakvereniging van communicatiebureaus, de ACC (Association of Communication Companies) richtlijnen opgesteld waarbij zij streven naar een gezonde en professionele samenwerking.

Wanneer een communicatiebureau besluit een creatieve competitie te organiseren voor het maken van een reclamefilm, garanderen deze ‘Production Guidelines’ een vlotte en professionele werkwijze. De richtlijnen zijn duidelijk en logisch en zo geformuleerd dat alle partijen, en bij uitbreiding de hele sector, er voordeel bij hebben.

Met de ‘Production Guidelines’ hebben de vakverenigingen een handige leidraad opgesteld, van competitie tot eindresultaat, waaronder bijvoorbeeld hoe een competitie moet georganiseerd worden of hoe de communicatie tussen het onafhankelijke productiehuis en het communicatiebureau moet verlopen. Maar de partijen verbinden zich er eveneens toe om de geldende regelgeving inzake veiligheid en arbeidswetgeving na te leven en eerlijk, verantwoordelijk en transparant te werk te gaan.

Bovendien werd samen met deze richtlijnen een uniform briefing-document (PIBS = Production Insurance Briefing Specification) opgesteld, waardoor de communicatiebureaus door middel van deze handige tool de onafhankelijke productiehuizen op eenzelfde en uniforme manier kunnen briefen.

Johan Vandepoel (ACC): “De laatste versie van het vaak gebruikte White Book van de productiehuizen dateert ondertussen van 2014 en sindsdien is er al weer veel veranderd in het audiovisuele landschap. Met de nieuwe Production Guidelines en het uniforme briefingdocument bieden de productiehuizen nu duidelijke handleidingen voor wat ze van de communicatiebureaus verwachten. We hopen dat ze snel worden opgepikt en nieuw gemeengoed worden.”

De Production Guidelines en de PIBS, het uniform briefing-document, kunnen gedownload worden via de website van CFP-Belgium: http://www.cfp-belgium.be

Meer van ACC Belgium :