Event technologies

Oct 15, 2019, 0:49
Optimaliseer jouw event vandaag nog!

Optimaliseer jouw event vandaag nog!

17 juli 2018

Het klinkt pretentieus, maar wij bij In Any Event zijn er rotsvast van overtuigd dat we jouw event nog beter kunnen maken! Heel wat beslissingen bij het organiseren van events worden vandaag genomen op basis van opgebouwde ervaringen of vanuit het buikgevoel van de organisator(en) maar zijn deze wel representatief met de werkelijkheid?

Meten is weten en daarin speelt data een grote rol. Om het aantal touchpoints met de bezoeker te vergroten wordt er al snel naar verschillende technologieën gekeken. Toegangscontrole en cashless payments, gebruikmakend van WiFi, zijn slechts enkele courante toepassingen die je op elk event tegenkomt. Daarop verder bouwend hebben we de WiFi Footfall Analyse ontwikkeld.

In tegenstelling tot bluetooth staat WiFi bij meeste gebruikers van een smartphone aan en worden continu signalen uitgestuurd en ontvangen. Net die signalen gaan wij opvangen, met behulp van enkele WiFi probes, en die in kaart brengen om meer inzichten te krijgen in de bezoeker:

  • Hoe beweegt hij doorheen het event?
  • Hoe lang schuift hij aan om naar het toilet te gaan?
  • Kiest hij telkens voor dezelfde bar of wisselt hij af?
  • Lopen de wachttijden aan de bar op? Extra personeel nodig?
  • Blijft hij bij hetzelfde podium staan? Als hij zicht verplaatst, heeft hij dan voldoende tijd om het volgende optreden niet te missen?
  • Hoeveel bezoekers hebben we actueel aanwezig? Is het rampenplan hierop nog afgestemd?
  • Langs welke ingang/kassa passeren de meeste bezoekers?

Dit zijn slechts enkele vragen waarop je een antwoord kan krijgen wanneer onze algoritmes de berekeningen voor jullie hebben uitgevoerd. Die antwoorden kan je dan in real-time opvolgen in een van de dashboards die je online kan raadplegen. Zo kan de organisatie meteen beslissen op basis van actuele data en dit nog tijdens het event:

  • Doen we een extra bar of kassa open?
  • Moeten we de hulpdiensten verwittigen dat we hoger gaan in capaciteit?

Dankzij deze tool breng je jouw event naar een hoger niveau op gebied van belevenis en comfort voor de bezoeker!

Wil je meer weten?

Contacteer dan Bart Declerck via bart.declerck@citymesh.com voor een korte demo of toelichtingen van enkele cases waar we reeds gebruik hebben gemaakt van de Footfall Analyse of passantentelling.

www.citymesh.com - www.inanyevent.eu

Meer van citymesh / In any event :

Citymesh / In any event