Associaties

Jul 23, 2024, 13:02
Nakend verbod van PET en blik op evenementen op de valreep geschrapt

Nakend verbod van PET en blik op evenementen op de valreep geschrapt

12 juni 2024

Op de valreep heeft de laatste Ministerraad van de vorige regering het verbod van PET en blik op evenementen geschrapt, en dit op vraag van de evenementensector. De sector is tevreden dat er geluisterd werd naar haar bezorgdheden en de realiteit op het terrein om vanaf 1 januari 2025 deze maatregel te moeten doorvoeren, boven op de eerder genomen verplichtingen rond herbruikbare bekers.

Vlaamse regering wijzigt haar besluit

In 2023 zorgde de Vlaamse Regering voor een strengere regelgeving voor het gebruik van herbruikbare recipiënten op evenementen. Vanaf 15 juni 2023 mochten evenementen geen wegwerpmateriaal meer gebruiken om drank te serveren, met uitzondering van PET-flessen en blikjes als de organisator een systeem voorzag dat garandeert dat minstens 95% van die flessen en blikjes gescheiden worden ingezameld voor recyclage. Vanaf 1 januari 2025 zou die uitzondering vervallen. Omdat die bepaling niet implementeerbaar blijkt tegen die datum door de volledige evenementensector, wordt de bepaling geschrapt. De Vlaamse Regering wijzigt daarvoor principieel het besluit dat het Vlaams reglement over het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Vlarema) vaststelt.

bron:https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/?ministerFirstName=Zuhal&ministerId=5fed907ee6670526694a0714&ministerLastName=Demir

Motivering Zuhal Demir 

In de nota aan de Vlaamse Regering van voormalig Vlaamse Minister van Omgeving benadrukt Zuhal Demir dat het initiële wijzigingsbesluit van 12 mei 2023 het gebruik van herbruikbare recipiënten op evenementen wou aanscherpen. De volgende fase zou ingaan op 1 januari 2025. Vanaf dan zou er op evenementen in Vlaanderen geen drank meer geserveerd mogen worden in PET-flessen en blikjes. Deze bepaling werd op 7 juni 2024 geschrapt aangezien het volgens de evenementensector in de praktijk nog niet implementeerbaar is.

De Vlaamse Regering herhaalt hierbij de motivering van de sector dat sommige momenteel in PET en blik verkochte verpakkingen enkel in deze verpakkingen bestaan. Bovendien staan de ontwikkelingen van alternatieven op dit moment onvoldoende ver of zijn in bepaalde gevallen niet zomaar mogelijk om aan te bieden (bijvoorbeeld gekeurd leidingwater nodig). Een verbod hierop zou dus in de praktijk louter maken dat de verpakking zou worden uitgegoten in herbruikbare bekers. Dit zou geen milieuwinst opleveren. Daarom is het te verkiezen om dit verbod voor PET-flessen en blikjes te schrappen om zo meer tijd te geven aan de sector om zich verder aan te passen.

bron: https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/documentview/665EC10D079ED7820208C8E9

Evenementensector is tevreden

Event Confederation, de overkoepelende confederatie van de Belgische evenementensector, is tevreden. “Onze sector neemt heel wat initiatieven om evenementen duurzamer te organiseren. Daar zijn we trots op, maar nog te vaak te bescheiden. Dat we tevreden zijn met de schrapping van het verbod op PET en blik op onze Vlaamse evenementen betekent echter geenszins dat we er niet alles aan willen doen om the extra mile te gaan. Maar de opgelegde verplichtingen dienen dan wel ministens enige milieuwinst op te leveren en dat zou hier niet het geval zijn”, benadrukt Christine Merckx. “Ook weinig impactvolle maatregelen kosten onze organisatoren vaak handenvol geld. Het onnodig moeten doorrekenen van deze extra kosten aan onze bezoekers is het laatste dat we willen. Onze evenementen dienen ook toegankelijk en betaalbaar te blijven, zowel voor de huidige als de toekomstige generaties.”

Meer van Event Confederation :