Home

Jun 17, 2019, 0:39
Overheidsopdrachten: ver-van-mijn-bed-show?

Overheidsopdrachten: ver-van-mijn-bed-show?

maandag, 29 april 2019

Bij de organisatie van events zijn heel vaak overheden of lokale besturen op een bepaalde manier betrokken. Ze stellen een site ter beschikking, leveren vergunningen af, treden op als één van de sponsors, etc. Waar men zich niet steeds van bewust is, is het feit dat overheden bij het sluiten van overeenkomsten veelal de regels inzake overheidsopdrachten moeten volgen. Ook zijn zij gehouden om het gelijkheidsbeginsel na te leven. Voor evenementen waarbij overheden betrokken zijn, vormt dit steeds een aandachtspunt!

Pagina 5 van 95