Event Agencies

Jan 27, 2022, 16:13
Vierde golf: Sylvester en MEEPLE switchen flexibel van event-format

Vierde golf: Sylvester en MEEPLE switchen flexibel van event-format

23 november 2021

De vierde golf noopte tot heel wat nieuwe maatregelen, minder sociale contacten, meer telewerken en de retour van de mondmaskers. Geen ideaal moment om events te organiseren dus? Sylvester pleit ervoor om niet te stoppen met het organiseren van events, maar te kijken naar de manier waarop we het doen, afgestemd op de doelstellingen en de doelgroepen.

Geert Vanoverschelde, CEO van Sylvester: “Snel en flexibel schakelen van event-format is de juiste oplossing om verbinding te blijven maken.  We hebben dit het afgelopen anderhalf jaar ten overvloede toegepast en aangetoond.”

Vanoverschelde: “Zeker voor events gericht op informatie- en kennisdeling is het omzetten van fysiek naar hybride (of volledig digitaal) een meer dan valabele optie. Door onze pioniersrol en succesvolle ervaring in digitale, hybride én fysieke (live-) events, in combinatie met ons eigen eventvenueplatform MEEPLE, kunnen we ondertussen een event snel aanpassen aan de maatregelen, mogelijkheden en gewenste doelstellingen.”

Zelfs met CST en mondmasker blijven fysieke events haalbaar en doeltreffend, meent Vanoverschelde. “Het mondmasker lijkt een barrière, maar verhindert niet dat er congressen, conferenties, B2B-events, stakeholdersevents, enz. kunnen plaatsvinden.  Iets waar verschillende van onze klanten inmiddels ook voor hebben gekozen.”

www.sylvester.be
www.meeple.be

Meer van Sylvester :