Associaties

Aug 10, 2022, 1:15
Derde ‘You & Corona’-onderzoek: Heel wat bureaus vrezen dat het ergste nog moet komen

Derde ‘You & Corona’-onderzoek: Heel wat bureaus vrezen dat het ergste nog moet komen

07 september 2020

ACC Belgium peilde voor een derde keer bij zijn leden naar de impact van de coronacrisis op de werking van de bureaus. Hieruit blijkt dat de ergste scenario's voor het eerste semester gelukkig niet helemaal bewaarheid zijn geworden. Toch wordt verwacht dat ook het tweede semester nog enorm hard zal toeslaan bij heel wat agentschappen.

Voor de derde keer bevroeg de Association of Communication Companies (ACC) zijn leden over de impact van de coronacrisis op de werking van de bureaus. De laatste editie van deze studie dateerde van mei. Ondertussen is het eerste semester afgerond en is het stof wat gaan liggen. Het zorgt ervoor dat de voorspellingen die de leden in het voorjaar deden nu iets genuanceerd kunnen worden.

88 leden (goed voor zo’n 100 van de 145 ACC-bureaus en weliswaar minder dan de 117 leden die vorige keer deelnamen) vulden in de zomermaanden de enquête in en blikken gemiddeld terug op een slechte tot rotslechte eerste jaarhelft. 53 onder hen zag zijn inkomen dalen. Bij 17 onder hen ging het om een daling met zo’n 75%, bij 19 om een daling met 50%.

Dat komt overeen met de inschattingen die de leden na enkele weken crisis al maakten, al valt wel op dat toen 80% van de bureaus een achteruitgang inschatte, terwijl die er uiteindelijk maar bij zo’n 60% is. De soep wordt bij sommigen – gelukkig – niet zo warm gegeten als ze wordt opgediend.

De specialisaties die het het hardst ter verduren kregen, waren zoals verwacht de event en brand activation sector. PR, content marketing en geïntegreerde bureaus geven een veel diffuser beeld. In elk van deze specialisaties zijn er zowel bureaus die achteruitgingen als die vooruitgingen.

Nog steeds heel wat bureaus met tijdelijk werklozen

Gezien de achteruitgang van het inkomen is het logisch dat ook binnen event marketing en brand activation het grootste aandeel tijdelijk werklozen terug te vinden is. In onze sector is dit systeem trouwens nog steeds aanwezig. 45% van de bureaus heeft op dit moment nog 20% of meer van zijn medewerkers in dit stelsel.

Meer nog, de afgelopen maanden namen nogal wat bureaus definitief afscheid van mensen. 24 bureaus moesten 1 tot 3 medewerkers uit het account management laten vertrekken, 3 bureaus zelfs 4 à 5. 13 bureaus beknibbelden op de headcount in creatieven.

Voor wie wel aan het werk bleef, was telewerk gedurende een tijdje de norm en dat blijft nog even zo. Terwijl 49% van de bureaus geen vaste dag voor thuiswerk oplegt, is er heel wat respect voor de wensen van de medewerkers. Zij kunnen zelf een thuiswerkdag (of dagen) kiezen. Bij 36% is dit zelfs meer dan 2 dagen. Vooral binnen de disciplines content marketing en digitale marketing is veelvuldig thuiswerk intussen helemaal ingeburgerd.

 

Dit is niet snel voorbij

De belangrijkste inzichten van dit derde ‘You & Corona’-onderzoek komen evenwel niet van wat er de afgelopen maanden gebeurde, wel van wat de bureaus verwachten in de nabije toekomst.

Heel wat bureaus vrezen dat het ergste nog moet komen. Zo rekenen 31 bureaus op een terugval met 75% in de tweede jaarhelft (versus dezelfde periode in 2019). En ook daarna ziet de situatie er niet goed uit. Een derde van het aantal respondenten verwacht dat het eerste semester van 2021 in dezelfde lijn als het tweede van dit jaar zal verlopen. 23 respondenten verwachten zelfs nog een achteruitgang. Eenzelfde beeld voor S2 van 2021 trouwens…

De coronacrisis is dus nog lang niet voorbij. 24% boekt nu al verlies in voor 2020 (in mei was dit nog 21%), al geeft 32% aan het tot het einde van het jaar – aan dit tempo – te kunnen volhouden. In mei was dit nog maar de helft.

61% verwacht in de toekomst trouwens meer druk op de marges, 32% verwacht dat deze onveranderd blijft. Opvallend: enkel binnen digitale marketing zijn er meer bureaus die een status-quo inschatten dan zij die denken dat een verhoging eraan zit te komen.

Opnieuw aanwervingen

Een crisis brengt natuurlijk ook een veranderde vraag met zich mee: de ACC-leden verwachten meer vraag naar contentstrategie, digitale content, creative ideations, online events en social media. Ze schatten een vermindering van live events (en in mindere mate) PR in.

Bijna 7 op de 10 bureaus verwacht een consolidatie van het werk bij minder bureaus, wat ongetwijfeld tot veel verschuivingen en nervositeit zal leiden in de post-corona periode. En 36% verwacht dat er meer strategie en creatie van ‘internationaal’ zal komen, wat mogelijks tot een ‘uitholling’ van onze toegevoegde waarde en een verdere druk op onze marges zal leiden.

Besluiten doen we met een lichtpuntje. Waar heel wat bureaus de afgelopen maanden mensen moesten laten gaan, verwachten de bureaus de komende maanden een omgekeerde beweging. 22 bureaus (niet noodzakelijk dezelfde als zij die eerder mensen lieten vertrekken) zullen 1 tot 3 medewerkers in account & project management functies aanwerven (1 bureau zelfs 4 tot 5), 19 bureaus zullen creatieven aanwerven, en 10 bureaus strategische ondersteuning.

De terugval in aantal personeelsleden zou de komende maanden dus gecompenseerd moeten worden door aanwervingen. Om dit proces van afdankingen en aanwervingen van talent in goede banen te leiden, heeft ACC de Talent Bank opgericht: een online platform waarop bureaus (anoniem) de talenten kunnen plaatsen die ze moeten laten vertrekken en waar bureaus die op zoek zijn naar nieuw talent de ervaren profielen kunnen consulteren.

Meer van ACC Belgium :