Associaties

Oct 18, 2021, 2:11
De Eventsector biedt perspectief aan de overheid voor heropstart publieke leven

De Eventsector biedt perspectief aan de overheid voor heropstart publieke leven

maandag, 27 april 2020

De eventsector is één van de hardst getroffen sectoren door de coronacrisis: evenementen werden als eerste stopgezet en riskeren als laatste terug te worden opgestart. We praten hier over een sector met 3.200 ondernemingen, 80.000 banen en duizenden freelancers, die qua een jaarlijkse omzet in de top 15 van de economische activiteiten van ons land staat. De opgelopen schade wordt nu al geraamd op €5 miljard (1,3 miljard bij de event-organisators en 3,6 miljard bij de leveranciers) en loopt nog verder op. Open brief aan de beleidsvoerders...

Febelux lanceert nota omtrent heropstart nationale en regionale beurzen en congressen

Febelux lanceert nota omtrent heropstart nationale en regionale beurzen en congressen

maandag, 20 april 2020

Ook de sector van de beurzen en congressen kijkt al vooruit naar de periode na de coronacrisis. Vakfederatie Febelux stelde een nota op waarin men uit de doeken doet hoe men de heropstart op een verantwoorde manier wil aanpakken. Een belangrijke doelstelling is om tijdens dit najaar reeds nationale en regionale beurzen en congressen te mogen organiseren, zij het met alle nodige voorzorgen.

Pagina 6 van 14