Associaties

Aug 5, 2020, 9:47
UBA en ACC lanceren futureproof contract voor alle disciplines

UBA en ACC lanceren futureproof contract voor alle disciplines

29 maart 2017

UBA en ACC Belgium stellen zich beiden tot doel om de samenwerking tussen opdrachtgevers en creatieve bureaus zo optimaal mogelijk te laten verlopen. En die samenwerking begint bij het maken van goede afspraken, samengebracht in een helder en moduleerbaar contract, afgestemd op de noden van beide partijen.

Het vorige UBA/ACC-contract dateert van 2012 en was hoofdzakelijk gericht op lange termijn relaties tussen adverteerders en reclamebureaus. Het nieuwe contract is bruikbaar voor alle disciplines van de communicatie-mix in overeenstemming met de uitbreiding van de ACC naar content-, digital-, influential- en event marketing bureaus.

Bovendien bevat het nieuwe contract een uitgebreide passage over de transfer van persoonsgegevens in lijn met de Privacy-verordening die in mei 2018 van kracht gaat en waarvoor alle partijen zich moeten voorbereiden (ook gekend als GDPR: General Data Protection Regulation).

Het moduleerbare contract werd opgesteld door de werkgroep van UBA-ACC in samenwerking met het advocatenkantoor KOAN en is beschikbaar voor alle leden van UBA en ACC Belgium op hun respectievelijke sites.

UBA is de Belgische organisatie van en voor merken. De UBA-ledencommunity telt vandaag 300 bedrijven die samen het merendeel van de nationale mediabestedingen voor hun rekening nemen. Daardoor vormt UBA een uniek platform om de belangen van merken te behartigen en aan kennisuitwisseling te doen. Met zijn rijk aanbod van activiteiten en diensten stimuleert UBA een creatief, innovatief en transparant communicatie-ecosysteem als voedingsbodem voor sterke, duurzame merken. Bij de uitbouw van de activiteiten en diensten van UBA worden consequent vier strategische principes gehanteerd : inspireren, beïnvloeden, faciliteren en verbinden. Deze principes garanderen een relevante dienstverlening die merkenbouwers sterker maakt.

www.ubabelgium.be

De Association of Communication Companies (ACC) wil in eerste instantie een uitwisselings- en overlegplatform zijn voor alle acteurs op de communicatiescène. De ACC heeft zich tot doel gesteld om ‘’de sector van de marketing en communicatie te valoriseren, te promoten en te verdedigen ten aanzien van communicatieprofessionals, adverteerders, publiek, overheid en pers’’.                                                                    

www.accbelgium.be

Meer van ACC Belgium :