Event Agencies

Oct 18, 2021, 3:19
"Herfst 2021, het begin van de event-lente…"

"Herfst 2021, het begin van de event-lente…"

02 september 2021

Net zoals uw favoriete magazine hervat ook de evenementensector, die sinds maart 2020 noodgedwongen werd stilgelegd, haar activiteiten geleidelijk weer. De evenementenagentschappen, die van deze quarantaine gebruik hebben gemaakt om zichzelf en hun beroep opnieuw uit te vinden, stellen hun herstelplan op punt. Voor Alexandre Velleuer, Managing Director van VO Event & VO Citizen, is het recept voor een succesvol herstel gebaseerd op verschillende ingrediënten, zoals fysieke aanwezigheid, digitaal, herverbinding, plezier en creativiteit. Dit wordt aangevuld met een flinke dosis duurzaamheid en innovatie, zo legt hij ons uit...

Het 'hedonistische' ontwaken

De heropleving van de evenementensector wordt duidelijk verwacht voor de periode september-oktober, met de terugkeer van fysieke evenementen. "Zoals blijkt uit de vele aanvragen, zullen evenementen gedurende de eerste vier of vijf maanden vooral in het teken staan ​​van netwerken, herverbinding en feestelijk plezier. Het wordt de heropstart, en men zal weer willen doen zoals voorheen. Iedereen wil terug samenkomen en genieten. Men zal proberen om die band, die door telewerken enigszins verloren is gegaan, opnieuw te creëren. Bedrijven zullen daarom evenementen organiseren zodat werknemers weer met elkaar in contact komen, de sociale banden herstellen en zichzelf weer kunnen terugvinden in of scharen achter het project van het bedrijf. Ze zullen ook opnieuw contact willen maken met hun klanten, met hun stakeholders, met hun sector… ", aldus Alexandre.

Hybride evenementen

"Hoewel de terugkeer van fysieke evenementen waardig gevierd gaat worden, is het duidelijk dat digitaal de afgelopen maanden een uiterst belangrijke plaats heeft ingenomen in de activiteiten van onze opdrachtgevers, met de organisatie van bijvoorbeeld webinars en presentaties. Puur digitale en sterk aan content gekoppelde evenementen hebben dus een aantal voordelen getoond en zullen daarom niet verdwijnen. Klanten lijken echter bereid om de voordelen van face-to-face en digitaal te combineren. De hele inzet of uitdaging voor het evenementenbureau zal dan ook bestaan ​​in het succesvol combineren van deze twee dimensies. De fysieke dimensie heeft zijn duidelijke voordelen, zoals een sterke emotionele ervaring, een echte ontmoeting, echte networking, een onderlinge verbinding tussen de gasten die zorgt voor een echte herinnering of een echt gevoel, een geweldige culinaire of smaakbeleving... Met fysieke events creëer je op emotioneel vlak een echt momentum. Het brengt mensen dichter bij elkaar, het bevordert het gevoel van eenheid, het creëert iets gedenkwaardigs, een andere en uiterst boeiende relatie. Men moet gebruik maken van deze kwaliteiten, maar men moet ook trachten om ze te combineren met een digitale beleving waarin alle voordelen van digitaal zijn verwerkt. Met name de toegang tot content, de mogelijkheid om aanwezig te zijn zonder fysiek aanwezig te zijn en daarmee de kans om een ​​veel groter publiek te bereiken. Kortom, we gaan richting hybride evenementen."

"Het wow-effect dat de mythe van ons beroep heeft gecreëerd, is veel gemakkelijker te creëren tijdens fysieke events. We zullen niet zonder kunnen. Fysieke events zijn dus verre van dood."

Twee dimensies, één boodschap

"De digitalisering zal een nieuwe dimensie aan ons beroep toevoegen die, in termen van creativiteit, zich op een nogal ongelooflijke manier zal kunnen vertalen. We zullen bijvoorbeeld in staat zijn om fysieke evenementen te organiseren op vijf continenten, die volledig met elkaar verbonden zijn en die unieke ervaringen kunnen bieden voor de personen die eraan deelnemen. De grote uitdaging van deze hybride evenementen bestaat erin om één enkele boodschap over te brengen, maar dan door middel van twee verschillende ervaringen, de ene fysiek en de andere digitaal. De ervaring die de twee doelgroepen zullen beleven, zal hetzelfde gevoel moeten geven, dezelfde boodschap moeten overbrengen, dezelfde stempel moeten hebben, dezelfde waarden moeten benadrukken, enz."

Inclusie en diversiteit

Digitalisering zal ook inclusie en diversiteit bevorderen. "Hoewel fysiek aanwezige gasten altijd zullen kunnen genieten van dit zeer exclusieve aspect, zal de digitale ervaring een kans bieden om inclusief te zijn ten aanzien van mensen die normaal gezien  niet in staat zouden zijn geweest om uitgenodigd te worden of deze evenementen bij te wonen. Dat is interessant omdat de strijd voor de acceptatie van diversiteit en inclusie vandaag alomtegenwoordig is. Het is een belangrijk onderwerp dat ook een invloed zal hebben op de manier waarop we evenementen organiseren. Voor mij past dit binnen het verhaal van duurzame evenementen. Het gaat niet enkel om het organiseren van ecologische evenementen, maar ook over vooruitgaan op sociaal niveau en inclusief zijn in de manier waarop evenementen worden georganiseerd. Of het nu gaat om de mensen die we in dienst hebben, of om de concepten die we aanbieden, we zijn het aan onszelf verplicht om dit altijd voor ogen te houden. En het digitale brengt hier enkele mogelijke oplossingen met zich mee", voegt Alexandre eraan toe.

"Digitalisering zal niet enkel een nieuwe dimensie aan ons beroep toevoegen op het gebied van creativiteit, het zal ook inclusie en diversiteit bevorderen."

No-tech

"Als reactie op hybride evenementen zal er zeker ook een sterke neiging zijn om no-tech evenementen te organiseren, dat wil zeggen zonder technologieën en totaal ontkoppeld. Een beetje zoals slow food inspeelde op de komst van fastfood, denk ik dat no-tech zal reageren op digitalisering. Deze organisatie van totaal losgekoppelde ervaringen, waar we geen scherm hebben en waar we ons zullen concentreren op de essentie van een echte menselijke relatie, in een absoluut magische setting, zal een impact hebben op de evolutie van ons beroep. Mensen willen terugkeren naar de essentie van het plezier van het samenzijn. En dat vereist een minder nadrukkelijke connectiviteit.”

Duurzaamheid

"Het andere aspect dat volgens mij een grote rol zal spelen bij de heropstart van evenementen en dat we al kunnen voelen in de wensen van bedrijven, is het duurzaamheidsaspect. Het is de integratie van duurzaamheid in het creëren van onze evenementen. Dit is een essentiële (r)evolutie, die bij aanvang van de crisis al aan de gang was en er zelfs nog door werd versneld. Er is een bewustzijn binnen de sector en bij adverteerders met betrekking tot de klimaatcrisis, en dit wordt nog versterkt door de ecologische ramp van Covid. We voelen heel sterk dat onze klanten echte verwachtingen hebben. En ik denk dat we als evenementenbureau de expertise moeten hebben om onze klanten oplossingen te bieden waarmee ze hun MVO-doelstellingen kunnen bereiken en een succesvolle link kunnen leggen met de Duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen.

Dit is echt een strategische as: rvenementen duurzamer en circulairder maken vraagt ​​om extra expertise, expertise die spelers uit de sector bijvoorbeeld kunnen verwerven of verfijnen via onze Circular Event Toolkit. Ieder van ons moet verder gaan en op dit gebied kunnen innoveren. De tweede hoofdas op dit gebied is om deze duurzaamheid systematisch te integreren. Ik denk dat er ook een echte bewustwording is bij de agentschappen hierover, een echte wil om te gaan werken in overeenstemming met deze verschillende waarden. De sector en alle stakeholders zijn in beweging. Dit is hoe de transitie zal slagen en zal bijdragen aan een revolutie binnen de sector."

“Een beetje zoals slow food reageerde op de komst van fastfood, zo zal no-tech reageren op de digitalisering."

Innovatie

Zoals u heeft gemerkt, komt er steeds één woord terug bij de verschillende fasen en verschillende ingrediënten die de heropstart van events zullen ondersteunen: innovatie. "De Covid-crisis had de verdienste om ervoor te zorgen dat elke sector, en de evenementensector in het bijzonder, zichzelf volledig opnieuw moest uitvinden. Dit heeft ons een beetje wendbaarder gemaakt en we hebben nu de capaciteit om met meer innovatieve oplossingen te komen, die beter aansluiten bij wat onze klanten vragen. Innovatie vormt duidelijk een kernwaarde om te integreren in onze werkwijze. Zoals we bij VO proberen te doen, door te investeren in innovatie op digitaal niveau (met monitoring van innovatieve digitale oplossingen en interne workshops om de 6 weken om ermee vertrouwd te raken), maar ook op het vlak van duurzaamheid (zoals geïllustreerd door de Circular Event Toolkit, maar ook via een tool voor het meten van de impact van events op biodiversiteit, waar we momenteel aan werken)."

Partnerships en samenwerkingen

"We proberen ook innovatief te zijn op het niveau van collectieve kennis. We zijn er immers van overtuigd dat samenwerking en delen ook kernwaarden zijn van de sector. Veel projecten zullen worden uitgevoerd via partnerships en samenwerkingen, tussen actoren die voorheen misschien concurrenten waren, maar die nu effectief gaan samenwerken en elkaar helpen. De crisis heeft geleid tot een grote golf van empathie. De sector staat ook meer open voor het creëren van dergelijke partnerships en samenwerkingen die waarde creëren, maar ook expertise en openheid brengen. Ik vind dit heel spannend. Het is het principe van open innovatie”, besluit Alexandre Velleuer.

Meer van vo event :