Event management

Feb 27, 2021, 10:09
Help mee de impact van de coronacrisis op de eventsector in kaart te brengen

Help mee de impact van de coronacrisis op de eventsector in kaart te brengen

08 december 2020

Voor de vierde keer sinds de start van de coronacrisis, vraagt het Expertisecentrum Publieke Impact van de Karel de Grote Hogeschool alle event professionals in België om een vragenlijst in te vullen. Hiermee wil het de impact van de crisis op onze sector in kaart brengen.

Hoe meer men een vinger aan de pols kan houden over de toestand van de sector en van uw bedrijf/organisatie, hoe gerichter toekomstige acties en relancestrategieën zullen kunnen zijn. Uw input is cruciaal om de overheid te tonen dat de sector nog steeds erg te lijden heeft onder deze crisis en dat  hun volledige steun nodig is.

Vul hier de enquête in.

Deze enquête is een initiatief van het expertisecentrum Publieke Impact van Karel de Grote Hogeschool en verschillende Belgische eventfederaties, en mogelijk dankzij de steun van Toerisme Vlaanderen en EventFlanders.

Hoe meer deelnemers, hoe nauwkeuriger de data zullen zijn en hoe beter men de impact van de coronacrisis op de eventsector in kaart kan brengen. Het invullen van deze enquête neemt nog geen tien minuten van uw tijd in beslag.

www.publiekeimpact.be