Event management

Feb 27, 2021, 11:25
Een nieuwjaarsbrief, van de eventsector aan de politiek

Een nieuwjaarsbrief, van de eventsector aan de politiek

11 december 2020

Kerst en nieuwjaar komen er aan. Tijd om onze tradities van stal te halen. Eén daarvan: de nieuwjaarsbrief. Een rijmpje waarin je terugblikt op de voorbije twaalf maanden en waarin je wensen uitspreekt voor het nieuwe jaar. En voor dat jaar 2021 hopen we vooral dat niemand in de kou blijft staan. En dat we elkaar niet los laten. Lees hier de nieuwjaarsbrief van #SoundOfSilence...

Dat 2020 niet mals was voor de evenementensector is intussen geweten. We kunnen er een serieuze kerstboom over opzetten. Maar there’s no business like showbusiness en dus kiest #Soundofsilence ervoor om met een positief gemoed het jaar af te sluiten en 2021 aan te vatten. We kiezen er ook voor om te blijven strijden. Elke dag opnieuw. Enerzijds tegen COVID-19, anderzijds om een gelijke behandeling, om een langdurig toekomstperspectief en om concrete steun. Steun voor onze bedrijven, voor onze mensen, voor onze expertise en passie. Als dat voor de ene sector kan, moet dat voor de andere toch ook kunnen? Zeker in tijden waarin warmte, gezelligheid en solidariteit de norm zijn.

Hieronder onze nieuwjaarsbrief met de vurigste wensen voor 2021. We vatten ze hier nog even samen:

  • Dubbel overbruggingsrecht, zoals de horeca
  • Kwijtschelding van de RSZ, zoals de horeca
  • Pensioenopbouw en eindejaarspremies, zoals de horeca
  • Vernieuwing van de bankendeal, omdat we weten dat het kan

Beste politicus,

Heb je nog even, heel even?
We vragen twee minuutjes tijd om onze
vurigste nieuwjaarswensen te lezen.
Na bijna een jaar niet te kunnen werken, hebben we niet veel tijd meer
En al die kerstbomen met cadeautjes en lichtjes doen ons ferm zeer.

Het einde van 2020 nadert met rasse schreden.
Alvorens we aan een rijkelijke feesttafel dineren,
hebben we voor jullie nog enkele diepgegronde smeekbeden.
Die zijn niet nieuw, niet verzonnen of repressief,
maar hebben alles te maken met perspectief.

Deze coronacrisis trof namelijk al uw kiezers,
geen winnaars of triomfen,
wel veel opofferingen en gigantische verliezers.
Want terwijl u zich, terecht, zorgen maakte om de ziekenhuisbedden
keek niemand om naar onze dalende omzetten.

Voor de reisbureaus met maar liefst 83,4 procent,
en ook de evenementensector en haar toeleveranciers
zijn met min 95 procent absoluut niet content.
Er wordt ons een gebrek aan burgerzin verweten,
maar wij wachten gewoon op duidelijke decreten.

Na negen maanden zitten onze sectoren nog steeds op slot
en als de steun niet verlengd wordt,
blijven onze bedrijven en mensen voorgoed in hun kot.
The show must go on, maar hoe?
De voortdurende discriminatie zijn we allemaal moe.

Toch blijven we strijden om een gelijke behandeling van onze 80.000 mensen,
om dubbel overbruggingsrecht en kwijtschelding van RSZ.
Samen met een vernieuwde bankendeal, zijn dat onze diepste wensen.
De maatschappij vraagt om verbinding, om organisatie
en wij steevast om duidelijke politieke coördinatie.

Om de banken onze sectoren opnieuw te laten vertrouwen,
willen we een broodnodige verlenging van de bankendeal,
maar ook eindejaarspremies en pensioen opbouwen.
Want negen maanden lang niet werken, is ongezond
en zonder inkomen komen we niet langer rond.

Als we binnenkort weer willen samen komen met publiek
is er geen ruimte voor manifeste onwaarheden.
Want in 2021 is het tijd voor een helder signaal vanuit de politiek.
Hoe meer, hoe beter? Neen, dat willen we niet.
Alleen dat u onze sector een gezond toekomstperspectief biedt.

#SoundOfSilence,
1 januari 2021