Event Agencies

Sep 19, 2020, 4:37
The Oval Office wint op alle institutionele fronten

The Oval Office wint op alle institutionele fronten

20 september 2018

Dit najaar zal The Oval Office creatieve campagnes uitrollen voor de Vlaamse overheid, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Federale overheid. Het live communicatiebureau won deze zomer aanbestedingen van het Vlaams Agentschap Wonen-Vlaanderen, de Gewestelijke Overheidsdienst equal.brussels en de FOD Economie. Het gaat telkens om informatie- en sensibiliseringscampagnes gericht op een breed en divers doelpubliek.

Voor equal.brussels zal The Oval Office een sensibiliserings- en empowermentcampagne lanceren rond de thematieken van seksisme en seksuele intimidatie. In nauwe samenwerking met tal van Brusselse middenveldorganisaties, zal het bureau via digitale media en live activaties de Brusselse bevolking  - zowel personen die seksisme ervaren, personen die er zich schuldig aan maken als getuigen ervan - sensibiliseren en activeren om seksisme en seksuele intimidatie te voorkomen en te bestrijden.

Het bureau won ook de aanbesteding van de FOD Economie, voor de organisatie van een informatiecampagne rond cybersecurity gericht naar KMO’s. De jury koos voor de aanpak van het bureau vanwege de strategische analyse en creatieve uitwerking van de campagne, alsook het voorstel om een didactische online tool te ontwikkelen in samenwerking met de bevoegde autoriteiten, en om partnerships op te zetten met media en vakverenigingen.

Tenslotte zal The Oval Office in opdracht van het Agentschap Wonen-Vlaanderen een multimediacampagne ontwerpen en uitrollen, ter ondersteuning van het nieuw Vlaams Woninghuurdecreet dat in werking treedt op 1 januari 2019. De campagne moet private verhuurders, huurders en studenten informeren over de nieuwe regeling, met name welke verplichtingen er voor hen uit voortvloeien en welke rechten zij eruit kunnen putten.

www.eventnews.be

Meer van The Oval Office :