Decors & Stands

May 28, 2020, 22:39
Decors & Meubilair: De Top 10 van 2019

Decors & Meubilair: De Top 10 van 2019

04 juli 2019

De locatie en het thema van uw evenement zijn bepaald. Dan is het tijd voor de inkleding, uiteraard in overeenstemming met uw thema, en rekening houdend met de eventuele beperkingen van de locatie. Met wie moet u contact opnemen om deze opdracht te vervullen? Hier zijn de gespecialiseerde leveranciers die dit jaar in de top 10 staan...

XP108decor2019aangepast2

Als de decoratie een belangrijke rol speelt in het evenement, komt dat omdat het enorm bijdraagt ​​aan de onderdompeling van de deelnemers in het thema. Het beste bewijs hiervan zijn de foto’s die op grote schaal verspreid worden via de sociale netwerken, en die een reeks van details van de sfeer weergeven: bloemstukken, de tafelaankleding, trendy objecten,... Al deze sfeerelementen zijn natuurlijk niet willekeurig gekozen, maar geselecteerd en geschikt volgens hun kleuren, hun materiaal en het effect dat ze zullen creëren wanneer ze eenmaal zijn geharmoniseerd.

Dit alles is het werk van eventplanners en bedrijven die gespecialiseerd zijn in de decoratie en de verhuur van materiaal en meubilair voor evenementen. Binnen dit domein vertoont de top 10 van dit jaar weinig veranderingen. De grote namen in de sector behouden hun respectieve posities, ook al zijn sommige van hen actief in nichemarkten. Hierbij moet worden opgemerkt dat het vertrouwen dat klanten in leveranciers stellen in dit opzicht een bijzonder overheersende rol speelt bij de keuze van een partner.

Over het marktonderzoek 2018-2019 van Experience Magazine

Experience Magazine heeft zijn jaarlijkse marktstudies over de B2B-evenementensector laten uitvoeren tussen juni en oktober 2018. Zoals elk jaar had deze studie, uitgevoerd door een onafhankelijk bedrijf, het doel om – op basis van de spontane antwoorden van de respondenten – verschillende klassementen op te stellen over de ‘favoriete’ partners van een panel van corporate event managers, werkzaam bij bedrijven uit het hele land, van uiteenlopende omvang.

De studie werd deze keer afgenomen bij 512 event-verantwoordelijken bij KMO’s (56%) en grote bedrijven (44%) in Vlaanderen (62%), in Brussel (32%) en in Wallonië (6%). Voor elk van de 7 segmenten van de B2B-evenementenwereld, moesten zij antwoorden op één enkele vraag : « Wanneer u een evenement moet organiseren voor uw bedrijf, welke zijn dan de partners die u zou contacteren voor het beheren van de organisatie/de catering/het audiovisuele/… ? (maximum 3 antwoorden) ». Elk van de spontaan vermelde bedrijven kreeg vervolgens een score van 1 (als derde vernoemd) tot 3 punten (als eerste vernoemd). 

Het is essentieel om op te merken dat de resultaten van deze studie moeten worden beschouwd als een peiling, een 'momentopname' van de markt.