Event management

Jul 29, 2021, 17:57
“De maatschappij heeft nood aan events en cultuur”

“De maatschappij heeft nood aan events en cultuur”

13 oktober 2020

De voorbije maanden werd er al veel gesproken over de economische gevolgen van het stilvallen van de eventsector. Maar die oorverdovende stilte heeft ook maatschappelijke gevolgen. Dat is de boodschap van de burgerbeweging Sound of Silence.  Wij spraken met Katrien Vermeire, een van de initiatiefnemers.

Begin augustus lanceerden Creative Rental Solutions, John & Jane, Splendit, SLV Rent, AB Sound, Pixelscreen en 4U Renting samen de campagne #SOS, #SoundOfSilence. “We willen met S.O.S. aantonen dat de maatschappij nood heeft aan de organisatie van events en cultuur”, aldus Katrien Vermeire. “Het is belangrijk dat we het sociaal weefsel kunnen blijven versterken, ook in moeilijke tijden. We beseffen dat dit op een andere manier moet: met liters handgel, afstandregels, mondmaskers , enz. Deze voorzorgen zijn een absolute prioriteit. Maar het is weldegelijk mogelijk. Eigenlijk heeft de maatschappij events en cultuur nodig om emoties te kanaliseren, zodanig dat mensen niet voortdurend onder druk blijven staan. Er gebeuren op dit moment drama’s in huiskamers, er is verborgen psychisch lijden en relletjes op openbare plaatsen nemen toe. Met #SoundOfSilence willen we aantonen dat sociaal weefsel enorm belangrijk is. Als een kind niet met zijn papa naar het voetbal kan, als kinderen hun communie niet kunnen doen, als je die pint niet kan drinken na het festival… dan verdwijnt dat weefsel. En dat is een heel spijtige zaak. We moeten er echt op inzetten, ook al is dat binnen een maatschappij die er nu even anders uitziet.”

 Duidelijk perspectief

“Sound of Silence is eigenlijk een burgerbeweging, waarmee we de publieke opinie duidelijk willen maken dat events niet het probleem zijn, maar wel een oplossing. Want er duiken nu ook heel wat andere problemen op. De tone of voice ten opzichte van events moet ook veranderen, zowel in de politiek als in de media. We mogen niet zomaar afhangen van de willekeur van politici. Op lokaal vlak worden we immers nog te vaak geconfronteerd met burgemeesters die initiatieven afblokken uit angst voor nieuwe besmettingen. Terwijl eventmensen net gespecialiseerd zijn om alles in goede banen te leiden. Het moet ook mogelijk zijn om niet langer te werken met vaste aantallen aanwezigen, maar wel met aantallen à rato de capaciteit van de zaal. Omdat wij dat kunnen. Belgische eventprofessionals zijn wereldberoemd omwille van hun expertise.”

“Met #SoundofSilence willen wij mensen opnieuw verbinden en samenbrengen. Daarom vragen we:

  • Een duidelijk perspectief: laat ons mensen samenbrengen op veilige manier
  • Een werkbaar kader: dat gezond, logisch en redelijk is voor iedere sector.
  • Een dosis vertrouwen: geen absolute cijfers, maar aantallen in functie van capaciteit. “

Draagvlak bij de bevolking

De Alliantie van Eventassociaties heeft de voorbije maanden heel wat mooi werk verricht ter ondersteuning van de sector. Maar S.O.S. ziet voor zichzelf een andere rol. “Wij staan los van elke federatie. Het zijn de federaties die mee aan tafel zitten en proberen te wegen op het beleid. Wij willen niet de zoveelste partij zijn die op de koffie gaat en mee aanschuift. Maar wij willen wel blijven strijden voor het maatschappelijk draagvlak om cultuur en events weer te kunnen toelaten. We gaan nog even moeten leven met het virus, dus dan kunnen we er beter op een gecontroleerde manier mee leren omgaan, in plaats van telkens de maatschappij dicht te timmeren. In de ons omringende landen kan het alvast, ondanks het feit dat ook daar soms stijgingen zijn in de covid-curves.”

Acties met een groot bereik

De voorbije maanden was het oranje kruis van Sound of Silence overal zichtbaar. “We zijn begonnen met acties op sociale media, er was een guerrilla-actie met de kruisen aan de kabinetten, we hebben in acht steden een gigantisch kruis gevormd – op een covid-proof manier -, er was een black-out actie op sociale media,… Ook de komende weken zullen we niet stil blijven zitten. Mensen kunnen ons steunen door onze acties op sociale media te volgen, en onze boodschap mee uit te dragen. Het kost geen geld, een klik, een like of een share, is alles wat we vragen.”

Rol na corona

Sound of Silence wil ook de komende jaren het belang van cultuur en events in de verf blijven zetten. “Momenteel ligt de focus natuurlijk op het covid-verhaal, maar ik denk dat Sound of Silence ook daarna nog een draagvlak zal hebben. Daar zijn we echter nog lang niet. We gaan eerst heel veel mensen moeten helpen en ondersteunen. Maar ook daarna willen we het maatschappelijk belang van onze sector blijven aantonen, en de mensen die er werken blijven ondersteunen.”