Event management

Jun 7, 2020, 11:14
Betalingsuitstel bij ondernemingskredieten: dit zijn de voorwaarden

Betalingsuitstel bij ondernemingskredieten: dit zijn de voorwaarden

06 april 2020

De minister van Financiën Alexander De Croo, de Nationale Bank van België en Febelfin kondigden twee weken geleden aan om bedrijven (en particulieren) financieel te ondersteunen wanneer zij in problemen zouden komen door de coronacrisis. Afgelopen week werden de praktische details van het plan bekendgemaakt.

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de economie van dit land. Dat zet druk op de financiële situatie van heel wat mensen. Velen onder hen dreigen namelijk hun job te verliezen of hebben een periode minder of zelfs helemaal geen inkomsten. Tegelijkertijd blijven bepaalde financiële kosten en verplichtingen echter doorlopen. De minister van Financiën Alexander De Croo, de Nationale Bank van België en Febelfin hebben daarom op 22 maart aangekondigd om particulieren en bedrijven financieel te ondersteunen wanneer zij in problemen zouden komen door de coronacrisis. Zo kan er betalingsuitstel van het hypothecair krediet en het ondernemingskrediet worden aangevraagd voor maximum zes maanden. De banken zullen geen dossier- of administratieve kosten aanrekenen voor het betalingsuitstel.

Samen met de minister heeft Febelfin de praktische details van het betalingsuitstel in twee charters gegoten: een voor het hypothecair krediet en een voor het ondernemingskrediet.

Particulieren en ondernemingen / organisaties die financieel worden getroffen door de coronacrisis en aan de toekenningsvoorwaarden voldoen, kunnen betalingsuitstel van hun hypothecair krediet en ondernemingskrediet vragen.

Voor ondernemingen betekent dit het volgende:

  • Een betalingsuitstel van het ondernemingskrediet houdt in dat de onderneming / organisatie gedurende maximum 6 maanden geen aflossingen van kapitaal moet doen. De intresten blijven verschuldigd.
  • De banken verbinden zich ertoe om de gebruikelijke dossier- of administratiekosten niet aan te rekenen.
  • Voor nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden werd samen met de overheid een garantieregeling uitgewerkt.

Een betalingsuitstel van het ondernemingskrediet kan worden aangevraagd door niet-financiële ondernemingen, KMO’s, zelfstandigen en non-profitorganisaties die aan elk van deze 4 voorwaarden voldoen:

1) De onderneming/ organisatie heeft betalingsproblemen door de coronacrisis:
-de omzet of activiteit is of zal gedaald/ dalen;
-er wordt volledig of deels beroep gedaan op tijdelijke of volledige werkloosheid;
-de overheid heeft - in het kader van de indijking van het coronavirus - bevolen tot sluiting van de onderneming.
2) De onderneming/ organisatie is vast gevestigd in België.
3) De onderneming / organisatie had geen achterstal op haar lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 1 februari 2020 of de onderneming had minder dan 30 dagen achterstal op haar lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 29 februari 2020.
4) De onderneming / organisatie heeft bij alle banken aan haar contractuele kredietverplichtingen voldaan gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan 31 januari 2020 en doorloopt geen actieve kredietherstructurering.

Timing:

  • Voor aanvragen die tot en met 30 april 2020 worden gedaan, kan maximum 6 maanden betalingsuitstel worden verkregen, en dit tot uiterlijk 31 oktober 2020.
  • Voor aanvragen die na 30 april 2020 worden gedaan, blijft de einddatum 31 oktober 2020.
    • Dit betekent bv. dat wie een kredietaanvraag doet in juni nog 4 maanden betalingsuitstel kan opnemen (juli-augustus-september-oktober).
  • Aanvragen die werden ingediend vóór de publicatie van de charters zullen worden geëvalueerd volgens de criteria van de charters. Indien nodig zal de bank contact opnemen met de kredietnemer

Contact:

  • Wie denkt aan de voorwaarden te voldoen om betalingsuitstel te kunnen aanvragen, wordt gevraagd om zijn of haar bank te contacteren. Dat kan enkel op afspraak of via de beschikbare digitale kanalen van de bank (e-mail, chat, mobiele app,…) en via telefoon.
  • De banken stellen alles in het werk om hun klanten zo goed en zo snel mogelijk verder te helpen.

Alle details over het betalingsuitstel zijn terug te vinden in het charter voor betalingsuitstel hypothecaire kredietenen het charter voor betalingsuitstel ondernemingskredieten