Audiovisueel

Aug 24, 2019, 19:00
AV-leveranciers zetten in op crew en veiligheid

AV-leveranciers zetten in op crew en veiligheid

13 februari 2019

Er wordt veel verlangd van de crewleden, en dat zorgt voor de nodige druk. Toch blijft veiligheid de absolute prioriteit voor de AV-leveranciers binnen de eventsector, ook al gaat dit gepaard met een prijskaartje.

Stefan Roosens (Auvicom): “De tijd die je krijgt is afgenomen. Vroeger was een dag opbouw no issue. Nu moet het allemaal de dag zelf gebeuren, en er wordt ’s nachts afgebouwd, anders moet men de zaal een dag extra huren. De workload naar ons toe is gestegen, en de marge voor fouten en de ruimte voor het proberen van nieuwe systemen zijn veel kleiner. Er is immers minder tijd om nog bij te sturen. De voorbereidingen moeten dus veel preciezer zijn. Het werk dat gebeurt voordat er een vrachtwagen vertrekt, is veel intensiever als voorheen.”

Peter Robberechts (PRG): “We zien wel steeds meer back-to-back evenementen op eenzelfde locatie. Een deel van het materiaal kan dan hergebruikt worden, waardoor soms een volledige bouwdag uitgespaard kan worden. Met enkele kleinere aanpassingen kan men de ganse setup toch een andere en dus eigen uitstraling geven.”

“De workload is gestegen, en de marge voor fouten en de ruimte voor het proberen van nieuwe systemen zijn veel kleiner.”

Ben Rouffa (DB Video): “Dit gaat nog toenemen. Men is de voordelen daarvan aan het inzien. Wanneer men bijvoorbeeld een tent plaats in Alden Biesen voor één event, begint men ook te zoeken naar andere organisatoren. Zo kan men daar dan drie of vier events doen met hetzelfde materiaal.”

Peter Robberechts: “Dit is ook een betere situatie voor ons materiaal. Materiaal verslijt immers niet op het moment dat het ophangt, maar wel bij de opbouw en de afbouw. Door het in en uit de vrachtwagen te laden en door misschien eens ergens met een flightcase tegen te rijden.”

Mathieu D’Hondt (Blue Moon):  “Bij kleinere events en eventlocaties heb je meestal maar één manier – met enkele varianten – om een evenement neer te zetten. Het podium staat daar, de geluidsversterking, de projector,… Dan moet je ook durven adviseren om dit vast te plaatsen in de zaal. Dat is ook een manier om als AV-bedrijf meerwaarde te creëren voor de klant, want zo kan men het resultaat maximaliseren voor het budget dat men erin stopt.”

Veiligheid boven alles

Ondanks de budgettaire druk vanwege de klant, blijven onze AV-bedrijven hameren op veilige werkomstandigheden, ook al hangt hier een prijskaartje aan.

Mathieu D’Hondt: “Het is niet zo simpel om op een objectieve manier te bepalen hoe je omgaat met veiligheid. Wij hebben dat opgelost met een VCA-certificatie. Het is heel veel administratie, maar het dekt je ook in tegen problemen. Wij zijn ermee begonnen, en ondanks het administratieve luik heeft het ons wel vooruit geholpen. Omdat het verder gaat dan alleen maar het materiaal. Het gaat ook over de lengte van de werkdagen, zorgen dat de mensen niet te vermoeid zijn en dat de veiligheidscultuur van onderuit groeit. Vroeger werd iemand met een valharnas bij wijze van spreken uitgelachen. Vandaag wordt iemand die er geen draagt, daar meteen op aangesproken.”

Juul Van Gils (AS Technology): “In een klein bedrijf kan je dat makkelijker aanpakken. In een groot bedrijf heb je meer historiek, en is het moeilijker om de mindset aan te pakken.”

“Vroeger werd iemand met een valharnas bij wijze van spreken uitgelachen. Vandaag wordt iemand die er geen draagt, daar meteen op aangesproken.”

Joost Machiels (Phlippo Group): “Op veel locaties moet je ‘s ochtends beginnen en met dezelfde crew de afbouw doen, of in twee shiften werken wat dan weer doorweegt op het budget van de klant. Eigenlijk zouden we een charter moeten tekenen met alle leveranciers voor een maximum aantal uren na mekaar te werken. Want ook dat is veiligheid.”

Juul Van Gils: “Organisatoren zijn vaak niet bewust van de risico’s die ze nemen als opdrachtgever. De opbouwtijden worden korter, er wordt meer verwacht, en minder aan de veiligheid gedacht. Maar als die organisator meer bewust zou zijn van de risico’s die hij neemt, dan gaat hij vanuit zijn risicoanalyse misschien een ruimere planning voorzien. Want veilig werken, vraagt tijd.”

Ben Rouffa: “We zijn veel eigen regeltjes aan het inbouwen om de veiligheid van onze crew toch maar te verhogen. En als we dan minder winst halen op een project, dan is dat maar zo. We voorzien bijvoorbeeld regelmatig chauffeurs om onze mensen op te halen na een vermoeiende werkdag.”

Mathieu D’Hondt: “Het is wel beter dan vroeger. Vroeger verloor je gewoon de productie als je dat nog maar voor een klein stukje wou doorrekenen. Maar als je nu aan een klant zegt: we hebben dat nodig, want anders is het niet veilig, dan gaat hij meestal wel begrip tonen en meedenken.”

Bovenstaande werd genoteerd tijdens een rondetafelgesprek met zes Belgische AV-leveranciers voor de eventsector. Het panel bestond hierbij uit Juul Van Gils van AS Technology, Stefan Roosens van Auvicom, Mathieu D’Hondt van Blue Moon, Ben Rouffa van DB Video, Joost Machiels van Phlippo Group en Peter Robberechts van PRG.

Binnenkort leest u het vervolg: “De toekomstvisie van de AV-leveranciers”.
Blijf dus Eventnews.be volgen…