Associaties

Oct 18, 2021, 3:09
Event Confederation: “Blijf de onze sector dit najaar ondersteunen”

Event Confederation: “Blijf de onze sector dit najaar ondersteunen”

15 september 2021

De Event Confederation roept de verschillende overheden van dit land op om de sector te blijven ondersteunen bij de heropstart dit najaar. Sinds 1 september kan de eventsector terug opstarten, vaak met gebruik van het CST (Covid Safe Ticket) en is hierover zeer opgelucht na 18 maanden verplicht sluiten. Maar deze heropstart zal verder ondersteund moeten worden door een aantal economische maatregelen. Veel bedrijven in de events en beurssector kunnen nog niet economisch rendabel werken gezien hun seizoensgebonden karakter.

Onze wereldwijd geroemde festivalsector heeft een 2de jaar op rij niet kunnen werken, en zal pas zomer 2022 terug kunnen organiseren. De piramidale structuur van de events sector zorgt voor een echte waardeketen van leveranciers die met hun expertise bijdragen tot het welslagen van het event. Daarom is het noodzakelijk om deze keten te beschermen en voor de brede sector nu een aantal bestaande maatregelen te verlengen tot minstens einde jaar.

“Bedrijven die rechtstreeks contact hebben met een klant zijn terug aan de slag, onder ander dankzij het CST. Maar als het event pas gepland staat einde oktober, dan zitten tot dan nog veel leveranciers werkloos thuis. Zij hebben alle hulp nodig!” aldus Vinciane Morel – Voorzitster van de Event Confederation

Ook voor Jan Van Esbroeck, CEO van de Sportpaleis Group is de crisis ver van over. “Het huidige TWO-stelsel is de reddingsboei van een groot deel van onze sector gebleken, ook die voor ons bedrijf. De flexibiliteit ervan is op maat geschreven van onze bedrijvigheid: onze sector kan wat personeel betreft vaak nauwelijks een paar dagen op voorhand plannen. Een stopzetting van het TWO-stelsel is een enorme bedreiging voor veel organisaties in de evenementensector en het aanbod om over te schakelen naar het stelsel van economische werkloosheid is zinloos. Het is vooral gericht op traditionele bedrijven die structurele werkloosheidssituaties ondergaan. Om bijvoorbeeld te kunnen genieten van deze TWE vanaf 1 oktober zouden wij al voor 9 september alle aanvraagformaliteiten moeten voldoen. Drie weken op voorhand is in de events industrie een eeuwigheid. De rigiditeit van TWE is onverzoenbaar met ons werkmodel.”

Samen met de Event Confederation maakte Deloitte een update van haar impactstudie waarin wordt bekeken welke steun de eventsector nog steeds nodig heeft om de crisis te overleven. Dit zijn de conclusies:

Sinds maart 2020 wordt de evenementensector zwaar getroffen door de veiligheidsmaatregelen en social distancing die door de regeringen zijn opgelegd als reactie op de COVID 19 pandemie. De Event Confederatie waardeert de inspanningen van de verschillende regeringen om de sector te ondersteunen en heeft ook proactief meegewerkt aan het ontwikkelen van CERM, CIRM en CST. De geïmplementeerde maatregelen en het gevoerde beleid hebben de meeste van onze organisaties in staat gesteld om de eerste golven van de lockdown-periode te overwinnen.

Hoe dan ook, met de tweede en derde golf van het coronavirus kampt de sector nog steeds met een langzaam herstel. Door een mogelijk vierde golf dit jaar en de onzekere evolutie van het virus en zijn varianten, zal de evenementensector onmogelijk in staat zijn om vóór begin 2022 volledig te herstellen en activiteiten te hervatten. De events sector wordt immers nog steeds geconfronteerd met een drastische omzetdaling in 2020 en 2021 en meer dan de helft van de ondervraagde bedrijven geeft nog steeds een verwacht omzetverlies van meer dan 50% aan in 2021 ten opzichte van voor COVID 19 niveaus in 2019. Ondanks dat de sector op zoek is naar innovatieve mogelijkheden om evenementen te blijven organiseren via online of hybride mogelijkheden, maakt de maximum aanwezigheidsmaatregel en de vereiste test capaciteit het economisch onmogelijk om op volle kracht te opereren. Een economische levensvatbaarheid is pas gegarandeerd als evenementen weer op volle capaciteit kunnen worden gehouden.

In deze context is de voortzetting van de steunmaatregelen nodig om de sector te helpen deze pandemie te overleven. De uitbreiding van de steunmaatregelen is gecentreerd rond flexibiliteit van het personeelsbestand, oplossingen voor cashflowtekorten en stimulansen voor het organiseren van evenementen. Na een sector brede vragenlijst en expertinterviews met de industrie-captains, werden in totaal de meest impactvolle steunmaatregelen voor de evenementensector geïdentificeerd:

  1. Tijdelijke werkloosheid door COVID 19
  2. Het Vlaams beschermingsmechanisme
  3. Het Globalisatiemechanisme
  4. De Btw-verlaging tot 6% voor cateringdiensten (en evenementenbenodigdheden!)
  5. 100 % aftrekbaarheid van receptiekosten
  6. Het Overbruggingsrecht

Deze 6 maatregelen hebben bewezen impact te hebben tijdens de afgelopen COVID 19-periodes en stelden de meerderheid van de evenementenorganisaties in staat om de eerste periode te overleven. Maar de diverse coronavirus golven bieden echter nog steeds geen duidelijk perspectief voor de rest van 2021. De sector vraagt daarom om verlenging van deze maatregelen tot minimaal het einde van 2021 of langer zou er een 4e golf zijn. Dit tezamen met een herziening van de voorwaarden ervan.

De verlengingen van de huidige steunmaatregelen zijn het minimum dat nodig is om ervoor te zorgen dat bedrijven actief in de evenementensector die vóór COVID 19 financieel stabiel waren, hun activiteiten kunnen in de toekomst voortzetten en een belangrijke bijdrage blijven leveren aan de economische en sociale welvaart van de staat.

De volledige studie kan geraadpleegd worden via: https://bit.ly/3lg8bIe

Meer van Event Confederation :