Event management

May 24, 2022, 21:07
Vervolgstudie over impact van coronacrisis op eventsector

Vervolgstudie over impact van coronacrisis op eventsector

08 december 2021

Een jaar geleden heeft het Expertisecentrum Publieke Impact van de Karel de Grote Hogeschool samen met een aantal partners de impact van de coronacrisis op de eventsector in kaart gebracht. Deze studie krijgt nu een vervolg, en uw input is hierbij van groot belangt.

De onderzoekers willen we weten hoe het intussen met u en uw bedrijf/organisatie gaat, hoe het afgelopen jaar verlopen is, en hoe de toekomst voor uw bedrijf/organisatie en de sector er volgens u uitziet. Dit doet KdG in samenwerking met Event Confederation.

Hoe meer antwoorden er worden ontvangen, hoe accurater de impact op de sector kan worden ingeschat, en hoe meer de onderzoeksresultaten kunnen wegen op het toekomstig beleid.

De vragenlijst is opgesteld in het Nederlands, Engels en Frans. Het invullen zal een kleine tien minuten in beslag nemen. Alle antwoorden worden vertrouwelijk behandeld, en de rapportage is volledig anoniem. Wie dat wil, krijgt achteraf een mail met een overzicht van de belangrijkste resultaten.

Klik HIER om de vragenlijst in te vullen.