Event management

Jul 27, 2021, 7:39
Betalingsuitstel verlengd: bedankt voor de solidariteit!

Betalingsuitstel verlengd: bedankt voor de solidariteit!

04 februari 2021

Bedrijven kunnen nog tot eind juni ’21 betalingsuitstel krijgen. Een belangrijke beslissing, die voor heel wat ondernemingen “het verschil” zal maken. #SoundOfSilence ijverde voor een verlenging van deze maatregel. Voor eventbedrijven, maar ook voor tal van andere sectoren. “We willen de betrokken partijen dan ook bedanken voor hun solidariteit”, klinkt het.

Afgelopen weekend nog lichtte Katrien Vermeire, mede-oprichtster van #SoundOfSilence, het engagement van alle getroffen sectoren toe in De Zevende Dag. “Wij zijn solidair met de maatschappij. Wij geven ons levenswerk op voor de maatschappij. Daarom vragen we iedereen rond de tafel dezelfde solidariteit naar ons toe”, schetste ze. Die solidariteit krijgt nu navolging, met een collectief uitstel van betaling voor kleine kmo’s en ondernemers, tot eind juni.

Het debat was hoogdringend en kwam tot stand na de ophef die er ontstaan was na verschildende getuigenissen in de media en de hoogst verontwaardigde reacties uit de politieke wereld, zowel op Vlaams als federaal niveau. De oproep tot solidariteit krijgt nu navolging, met een collectief uitstel van betaling voor kleine kmo’s en ondernemers, tot eind juni.

Zuurstof voor bedrijven

De verlenging van het betalingsuitstel creëert ademruimte voor zwaar getroffen sectoren, zoals de eventsector of de reissector. Maar ook voor heel wat andere bedrijven is de broodnodige zuurstof erg welkom. Toegegeven: #SoundOfSilence is af en toe wat hard geweest, maar alleen wanneer we vonden dat het nodig was. Maar #SoundOfSilence is vooral dankbaar voor de solidariteit van minister Van Peteghem en de bankensector. En trots dat de strijd zijn vruchten afwerpt.

Verder blijven we met #SoundOfSilence ook actief zoeken naar andere mogelijkheden om onze bedrijven en andere sectoren vooruit te helpen. Om de economie in leven te houden en een vlotte heropstart te garanderen. Maar daar is een langetermijnvisie voor nodig met een gefundeerd plan van aanpak. Alleen met een verenigde en duidelijk gestructureerde sector kunnen we elkaar ondersteunen en zo verder groeien. Laat dat de doelstelling voor de rest van 2021 zijn.