Event management

Aug 18, 2019, 16:56
"We moeten ophouden verlegen te zijn"
© Benjamin Civilia

"We moeten ophouden verlegen te zijn"

24 januari 2019

Het Belgische eventberoep, dat 30 jaar geleden in het leven werd geroepen, is sindsdien steeds blijven verbeteren en professionaliseren. Vandaag de dag worden de creativiteit en de ernst van onze agentschappen en de kwaliteit van onze leveranciers internationaal erkend, zoals blijkt uit talrijke internationale onderscheidingen. Frank Anthierens, oprichtend lid van het Expert Center Event Marketing binnen ACC en directeur van het agentschap DDMC, geeft ons zijn kijk op het gewicht van de Belgische evenementensector.

"30 jaar geleden bestond het eventberoep niet in België." Het was met deze woorden dat Frank Anthierens onmiddellijk de aandacht trok tijdens een conferentie gewijd aan de creatieve industrieën en events, die werd georganiseerd aan het Institut des Hautes Études des Communications Sociales (IHECS), in het kader van de Masteropleiding Event Management. "Het vak werd gecreëerd door verschillende historische Brusselse agentschappen (zoals Any Performance, Cré-Action of VO Communication), die zich wilden toeleggen op showtechnieken om een andere dimensie te geven aan de publiciteit in de krant, op de televisie of op de radio."

4000 evenementen per jaar

De Belgische evenementenwereld is sterk geëvolueerd en geprofessionaliseerd, zoals wordt aangetoond door de cijfers van de studie uitgevoerd door ACC (Association of Communication Companies). "ACC verenigt vandaag 36 agentschappen, die samen een zakencijfer van 92 miljoen euro vertegenwoordigen, oftewel 2,6 miljoen voor een gemiddeld bureau. In totaal hebben ze 527 voltijdse medewerkers in dienst. De leden van ACC realiseren samen 4.000 evenementen per jaar, oftewel een gemiddelde van 113 evenementen per agentschap. Dat betekent 8 evenementen per jaar per persoon die in een agentschap werkt."

Het gewicht van de evenementensector

Om het gewicht/economisch belang van de evenementensector te verduidelijken, maakte Frank Anthierens de volgende kleine berekening: "Op basis van een gemiddeld evenement voor 300 tot 400 gasten, zijn er 5 mensen van het agentschap, 8 technici, ongeveer 20 mensen personeel van de catering, de artiesten, enz. Er zijn tijdens een evenement dus 52 mensen die hieraan meewerken. Per gemiddeld evenement (op basis van +/- 4.000 gerealiseerde evenementen), betekent dit 92 werkdagen/personen. Als we bij deze 92 dagen/personen ook nog eens 45 dagen voorbereiding tellen, vertegenwoordigen de 4.000 evenementen die we realiseren een totaal van een half miljoen dagen/personen, wat overeenkomt met bijna 3.000 voltijdse banen in de sector van de corporate evenementen."

Internationale reputatie

"Terwijl de Belgische eventsector heel goed draait in ons eigen kleine landje, wordt onze knowhow nu ook erkend en geprezen op een internationaal niveau. En dit om verschillende redenen. Omwille van onze competitieve tarieven, maar ook en vooral omwille van onze kennis en onze artistieke, creatieve en technische kwaliteiten. We hebben ook een goed gevoel van organisatie, waarbij we het Latijnse, creatieve aspect combineren met het meer Germaanse, zorgvuldige aspect. Onze creativiteit en flexibiliteit in vergelijking met andere agentschappen in andere landen, maken ook het verschil: we zijn altijd gericht op het vinden van oplossingen, zelfs in het geval van onvoorziene situaties. Deze positieve houding kenmerkt ons. Kortom, we moeten ophouden met verlegen te zijn, en durven om de creativiteit en de andere troeven waarover we beschikken uit te spelen", zo besluit Frank Anthierens.