Event Agencies

Apr 14, 2024, 12:31
Groot succes voor de ‘Climate Chance Europe 2024 Wallonia’-top, een productie van Folks

Groot succes voor de ‘Climate Chance Europe 2024 Wallonia’-top, een productie van Folks

20 februari 2024

Op 8 en 9 februari mocht het Palais des Congrès in Luik de ‘Climate Chance Europe 2024 Wallonia’-top ontvangen, een bijeenkomst gewijd aan de aanpassing aan de klimaatverandering en oplossingen gebaseerd op de natuur en veerkracht. De organisatie van deze allereerste Europese top gewijd aan aanpassingsvraagstukken, in het kader van het Belgische Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie, werd na een projectoproep toevertrouwd aan het evenementenbureau Folks. Een hele uitdaging...

Deze top bracht gedurende twee dagen bijna 1.000 deelnemers samen, van meer dan twintig nationaliteiten, en talrijke Europese netwerken en organisaties van niet-statelijke actoren zoals bedrijven, onderzoekers, het maatschappelijk middenveld en lokale overheden. Alle facetten van dit spraakmakende evenement werden door Folks van A tot Z verzorgd: creatie van de grafische identiteit van het evenement, e-mailcampagne, evenementenwebsite, deelnemersbeheer, logistiek en setup, animatie, online streaming, persrelaties, accommodatie , enz. Folks heeft ook een 'pitch corner' opgezet om verschillende niet-statelijke actoren de kans te geven hun projecten te presenteren die bijdragen aan Europese klimaatactie. Deze allemaal zullen worden gepubliceerd in de Action Cartography (waarin al dit soort acties over de hele wereld, opgenomen door Climate Chance, worden samengebracht).

Deze Europese Top, georganiseerd door de Waalse Ministers van Klimaat en Milieu en de vereniging Climate Chance, was een des te opmerkelijker succes omdat het de allereerste keer was dat een evenement van internationale omvang gewijd was aan de aanpassing aan de klimaatverandering. Dit succes werd ook bekrachtigd door de ondertekening van de Verklaring van Luik – de routekaart voor aanpassing aan de klimaatverandering in Europa van niet-statelijke actoren met het oog op een vernieuwde en versterkte Europese Green Deal na 2024 – die werd geratificeerd door meer dan 70 organisaties en netwerken.

Meer van Folks :