Event Agencies

Sep 22, 2021, 19:30
Top 10 van de event agencies: stabiliteit in een gunstige markt

Top 10 van de event agencies: stabiliteit in een gunstige markt

21 januari 2019

De top 10 evenementenagentschappen die het vaakst worden aanbevolen door de eventverantwoordelijken van de bedrijven, toont zeer weinig veranderingen ten opzichte van de studie van vorig jaar. In een context van stabiliteit vallen er toch enkele trends op.

Op een paar uitzonderingen na blijven de agentschappen, die in 2018 de top 5 bevolkten, op hun plaats. Deze top 5 bestaat uit bureaus die worden gekenmerkt door een sterke identiteit in de markt. Agentschappen die zich hebben ontwikkeld door hun betrouwbaarheid en creativiteit enerzijds, maar ook door hun gevoel van integratie en inhoudsoverdracht in een context van live communicatie.

XP106 Tabel EB2019tris

De dominante positie van de top 5 doet echter niets af aan de andere bureaus in de top 10. In een markt met meer dan 300 bedrijven met het label 'event agencies', erkent een plek in deze top met de favoriete agentschappen van de corporate managers de onmiskenbare prestaties van elk aanwezig agentschap. Het verschil wordt vaak gemaakt in de aura van de top 5. Daar vindt men agentschappen die minder communiceren, of agentschappen die minder 'groot' of meer 'niche' zijn, gespecialiseerd in bepaald segmenten van live communicatie: congressen, beurzen, sportevenementen, brand activation, pop-up marketing, teambuilding,... Nog een opmerking: de overgrote meerderheid van de bureaus in de top 10 zijn ook aangesloten bij het Expert Center 'Event Marketing' van de associatie acc belgium.

Tendensen

In een meer algemene context vertoont de evenementenwereld enkele trends. Hier zijn enkele tendensen die we de afgelopen maanden opmerkten tijdens ontmoetingen, discussies en festivals.

Beleving is onderdompeling. De genodigden zijn niet langer toeschouwers, maar wel acteurs van de belevingen. De evenementen zijn niet meer gebaseerd op storytelling maar op storyliving.

Beleving is emotioneel. Evenementen moeten enkele gedurfde, verrassende ideeën bevatten, ideeën die een emotionele band creëren, een engagement met het publiek. Het heeft geen zin om boodschappen te sturen naar een publiek dat niet ontvankelijk is.

Beleving is een bron van substantie. Gasten verwachten om iets uit hun ervaring te halen. Het moet nuttig, educatief, inspirerend, onderhoudend en bevredigend zijn. Nogmaals, het is een bron van emotie en engagement.

Beleving is persoonlijk. Het past in de geest van elk individu. Elke persoon ziet en 'leeft' het evenement op zijn eigen manier. Voor de merken is het een sterke illustratie van de 'customer journey' en een manier om een community te consolideren. ‘Touch points’ als onderdeel van een langetermijnrelatie met hun klanten.

Beleving komt op het goede moment. De beleving is een moment van delen tussen de adverteerder en het doelpubliek. De eerste voldoet aan de verwachtingen van de tweede, die uit eigen wil deelneemt aan de ervaring. In volledig bewustzijn luistert hij, klaar om zich te engageren.

Beleving hanteert een participatief traject. Deelnemers communiceren voor, tijdens en na het eigenlijke event. Ze hebben hun zegje over de selectie van sprekers en over verschillende deelaspecten van het evenement.

Beleving is een marketingwaarde. Beleving is een constante geworden bij de meest succesvolle bedrijven. Het fenomeen 'beleving' is bovenaan de beslissingshiërarchieën terechtgekomen. Voor de postmoderne marketeer is het een mogelijkheid om zijn beheersing van nieuwe marketinginstrumenten te tonen.

Over het marktonderzoek 2018-2019 van Experience Magazine

Experience Magazine heeft zijn jaarlijkse marktstudies over de B2B-evenementensector laten uitvoeren tussen juni en oktober 2018. Zoals elk jaar had deze studie, uitgevoerd door een onafhankelijk bedrijf, het doel om – op basis van de spontane antwoorden van de respondenten – verschillende klassementen op te stellen over de ‘favoriete’ partners van een panel van corporate event managers, werkzaam bij bedrijven uit het hele land, van uiteenlopende omvang.

De studie werd deze keer afgenomen bij 512 event-verantwoordelijken bij KMO’s (56%) en grote bedrijven (44%) in Vlaanderen (62%), in Brussel (32%) en in Wallonië (6%). Voor elk van de 7 segmenten van de B2B-evenementenwereld, moesten zij antwoorden op één enkele vraag : « Wanneer u een evenement moet organiseren voor uw bedrijf, welke zijn dan de partners die u zou contacteren voor het beheren van de organisatie/de catering/het audiovisuele/… ? (maximum 3 antwoorden) ». Elk van de spontaan vermelde bedrijven kreeg vervolgens een score van 1 (als derde vernoemd) tot 3 punten (als eerste vernoemd). 

Het is essentieel om op te merken dat de resultaten van deze studie moeten worden beschouwd als een peiling, een 'momentopname' van de markt.