Audiovisueel

Aug 18, 2019, 17:30
Top 10 van de audiovisuele leveranciers: op weg naar continue relaties

Top 10 van de audiovisuele leveranciers: op weg naar continue relaties

23 januari 2019

Audiovisuele technologieën evolueren op verschillende niveaus. Dat zien we bijvoorbeeld bij het belevingsgebeuren, dat de retail inpalmt. Onderdompeling, interactie, verspreiding, communicatie, ... AV is alomtegenwoordig. Hier is de top 10 van de audiovisuele partners 2018-2019.

Van de techniek die alles doet functioneren tot de technologie die voor een wow-effect zorgt, of van de video die interactie teweeg brengt tot de verlichting die sensatie veroorzaakt. Het audiovisuele is een bijzonder breed universum. Een wereld die wordt bevolkt door geeks die, wanneer we naar hen luisteren, het soms over kernfysica lijken te hebben. Professionals die weten dat het rode draadje bij de rode knop hoort (maar blauw is ook goed).

Voor heel wat corporate managers en 'juniors' is het een onduidelijke wereld die van de leveranciers zowel onfeilbaarheid als innovatieve oplossingen vereist. Want elk evenement is iets nieuws, iets onuitgegeven. En tussen wat men zich inbeeldt en wat men kan verwezenlijken, zit soms een hele wereld... of net niet.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat er weinig wijzigingen zijn in de ranglijst van audiovisuele partners. Deze top 10 met de favoriete AV-bedrijven van de corporate managers omvat de grote namen van de sector en er ontbreekt dus een veelheid aan (kleinere) bedrijven die discreter werken of minder vaak in het oog springen. Wat natuurlijk niets afdoet aan hun respectievelijke vaardigheden. Het draait allemaal om de relatie klant-leverancier. En om verwachtingen: zijn we op zoek naar een partner om een ​​bepaald audiovisueel element te beheren, of een bedrijf dat in staat is om alle audiovisuele aspecten van een evenement in handen te nemen?

XP106 Tabel AV2019bis

Tendensen

Het audiovisuele is een van de sleutelelementen van de evenementenwereld. De trends van morgen? Die zijn moeilijk te voorspellen. Maar we zien wel enkele lijnen…

Het audiovisuele is essentieel binnen de continuïteit. Het zoeken naar nieuwigheden, de constante evoluties… tegenwoordig is het noodzakelijk om een goede kennis te hebben over de mogelijkheden van AV. De relatie met zijn AV-partner is tegenwoordig continu en regelmatig. Het is niet meer zo dat de AV-partner enkel maar tussenkomt bij een bepaald evenement.

Het digitale heeft print verdrongen. Niets nieuws natuurlijk, maar deze beweging wordt steeds duidelijker. Video verdringt de tekst, en interactie gebeurt op het scherm.

De schermen passen ook steeds meer binnen hun omgeving. Ze zijn op een natuurlijke manier aanwezig, nuttig, met een ondersteunende functie. Ze zijn niet langer alleen maar eye-catchers.

De schermen worden steeds perfecter. De vermogens en de resoluties nemen toe, maar de wonderen zijn (nog steeds) niet van deze wereld. Zeker in het oog te houden : oprolbare schermen en transparante interactieve schermen.

En ook augmented en virtual reality zijn daar. Iedereen praat erover, iedereen zou het leuk vinden. Maar hoe kan men dit op een intelligente manier integreren?

LED is overal.

De inhoud van bepaalde evenementen is beschikbaar. Beschikbaar om online verspreid te worden. Om te sensibiliseren, te informeren, te promoten.

Ook laserprojectie breekt door. Binnen twee jaar zal het in alle Kinepolis-bioscopen geïnstalleerd zijn. Voor evenementen zijn er bepaalde modellen die vanuit alle hoeken kunnnen projecteren.

Over het marktonderzoek 2018-2019 van Experience Magazine

Experience Magazine heeft zijn jaarlijkse marktstudies over de B2B-evenementensector laten uitvoeren tussen juni en oktober 2018. Zoals elk jaar had deze studie, uitgevoerd door een onafhankelijk bedrijf, het doel om – op basis van de spontane antwoorden van de respondenten – verschillende klassementen op te stellen over de ‘favoriete’ partners van een panel van corporate event managers, werkzaam bij bedrijven uit het hele land, van uiteenlopende omvang.

De studie werd deze keer afgenomen bij 512 event-verantwoordelijken bij KMO’s (56%) en grote bedrijven (44%) in Vlaanderen (62%), in Brussel (32%) en in Wallonië (6%). Voor elk van de 7 segmenten van de B2B-evenementenwereld, moesten zij antwoorden op één enkele vraag : « Wanneer u een evenement moet organiseren voor uw bedrijf, welke zijn dan de partners die u zou contacteren voor het beheren van de organisatie/de catering/het audiovisuele/… ? (maximum 3 antwoorden) ». Elk van de spontaan vermelde bedrijven kreeg vervolgens een score van 1 (als derde vernoemd) tot 3 punten (als eerste vernoemd). 

Het is essentieel om op te merken dat de resultaten van deze studie moeten worden beschouwd als een peiling, een 'momentopname' van de markt.