Associaties

Apr 13, 2021, 9:21
"Limiet op moratorium kapitaalaflossingen verklaart de eventsector vogelvrij"

"Limiet op moratorium kapitaalaflossingen verklaart de eventsector vogelvrij"

09 december 2020

Voor heel wat eventondernemers loopt het uitstel van kapitaalaflossingen binnenkort af. Omdat de inkomsten in de eventsector nog steeds op een bijzonder laag peil staan, dreigt dit voor heel wat bedrijven fataal te worden. De Event Confederation vraagt dringend overleg met de bankensector en pleit voor een moratorium op maat van de individuele ondernemer.

De eventsector was al veel langer vragende partij voor een verlenging van de bankendeal. Kredieten kunnen nu tot 5 jaar uitgebreid worden met waarborg van de overheid. Een duidelijke, goede en noodzakelijke stap voor onze zwaar getroffen sector. Voor onze sector is het einde van moratorium van de kapitaalaflossing echter een vogelvrijverklaring. Het moratorium wordt verlengd met 3 maand tot eind maart 2021, maar er is een limiet van 9 maanden. Doordat onze sector reeds van midden maart geen enkele Euro omzet meer heeft kunnen boeken, zijn veel bedrijven eind december reeds aan de limiet van deze 9 maanden.

Deze limiet is opgelegd door de EBA en dient de Belgische overheid na te leven, maar deze verklaart onze eventondernemers vogelvrij. De banken hebben de sleutel in handen. Indien er niet over aanvaardbare waarborgen gesproken wordt zal het domino-effect enorm zijn. Bedrijven zullen elkaar meesleuren in hun faillissement.

Een moratorium op maat van de ondernemer, vaak al jaren klant bij de bank, is toegestaan en is ten zeerste noodzakelijk. Bedrijfsleiders dienen vandaag nog met hun bankier aan tafel te schuiven om hun dossier grondig uit te werken.

Bruno Schaubroeck: "Febelfin engageert zich om te kijken naar de gezonde bedrijven van februari 2020 en niet naar de actuele moeilijke situatie waar eventbedrijven zich in vinden. Wij roepen de bankiers op dit waar te maken in de gesprekken die zij aan zullen gaan met de individuele event-ondernemer."

Event Confederation wil de banken zeer uitdrukkelijk op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid wijzen. De banken willen het op individuele basis, het is nu aan de banken om te tonen dat ze dat vertrouwen waard zijn. Events worden door de bancaire sector vaak ingezet voor de ondersteuning van hun imago of klantenrelaties. Nu rekenen wij op hen voor deze – pre covid kerngezonde - sector te redden.

Wij roepen de Belgische regering en meer bepaald Premier De Croo & Minister Vincent Van Peteghem op om onze sector én de banken samen aan tafel te zetten voor een verdere structurele oplossing.