Event management

Apr 13, 2021, 9:39
Loonsubsidie in de eventsector ligt op tafel

Loonsubsidie in de eventsector ligt op tafel

28 januari 2021

De eventsector is al een hele tijd vragende partij voor de invoering van een systeem van loonsubsidie voor bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis. Intussen lijkt er eindelijk het een en ander te bewegen. Op woensdag debatteerde het Vlaams Parlement over dit onderwerp, vrijdag volgt er een interministeriële conferentie.

Meteen na het uitbreken van de coronacrisis begon de overheid getroffen bedrijven te steunen via het systeem van tijdelijke werkloosheid. Hierdoor konden ondernemingen die zonder opdrachten en inkomsten vielen toch hun personeel in dienst houden. Hoewel dit systeem werknemers een vorm van zekerheid biedt, werkt het allesbehalve activerend. De steun is immers enkel van toepassing als de werknemers ook effectief thuis blijven.

Nochtans zouden bedrijven deze periode met verminderde opdrachten en inkomsten kunnen gebruiken om hun personeel bij te scholen, om een andere richting in te slaan of om nieuwe concepten uit te werken. Kortom, investeren in een doorstart na de crisis. Maar daarvoor heeft men wel zijn personeel nodig. De sector pleit dan ook voor een systeem van loonsubsidie als alternatief voor de tijdelijke werkloosheid. Hierbij zou het personeel aan de slag kunnen blijven, waardoor de continuïteit van de dienstverlening verzekerd en een latere doorstart vergemakkelijkt wordt. Nederland heeft met de NOW-subsidie al een dergelijk systeem ingevoerd. In België heeft de Federale Regering intussen het licht op groen gezet om een dergelijk systeem uit te werken voor de reissector.

Op woensdag 27 januari werd er in het Vlaams Parlement gedebatteerd over dit onderwerp. Alle fracties spraken zich positief uit over een dergelijk systeem, zij het op voorwaarde van een goede praktische uitwerking en een koppeling aan opleiding. Vlaams Minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) gaf antwoord: “Vrijdag is er een interministeriële conferentie met alle Ministers van Werk in dit land. Daar zal ook een uitbreiding van de loonsubsidie naar de evenementensector op tafel komen. Maar er zijn wel nog enkele bezorgdheden die moeten worden uitgeklaard. Hoe moet dat georganiseerd worden? Wie is specifiek bevoegd? Maar de loonsubsidie kan voor sommige sectoren een heel aantrekkelijk alternatief zijn, naast de tijdelijke werkloosheid.”

Bekijk het debat hieronder (vanaf 1:27:09).