Associaties

Sep 22, 2021, 18:56
Exitprotocol voor eventsector

Exitprotocol voor eventsector

13 juli 2021

Begin deze week werd het exitprotocol voor de eventsector goedgekeurd. Dit document, dat gebaseerd is op aanbevelingen van het Corona Commissariaat en de initiatieven van de eventsector, heeft als doel het besmettingsrisico op COVID-19 bij evenementen te minimaliseren, en het houdt rekening met de specificiteiten van de sector.

Dit document beschrijft de noodzakelijke, minimale preventiemaatregelen om de contacten op evenementen tussen bezoekers en medewerkers zo veilig mogelijk te laten verlopen door het besmettingsrisico zo laag mogelijk te houden en besmettingen zoveel mogelijk te vermijden.

Dit protocol is gebaseerd op aanbevelingen van het Corona Commissariaat en de initiatieven van de eventsector (ontwerp protocol Covid Prevent Protocol). De inhoud is gebaseerd op deskundig advies van de expertenwerkgroep (GEMS).

Het protocol is bekrachtigd door de federale minister voor Zelfstandigen en KMO’s en de federale minister van Werk & Economie. Het wetgevend kader van het exitprotocol voor de eventsector bestaat uit de geldende overheidsbeslissingen en de beslissingen van het Overlegcomité.

Ontdek het protocol hier.

Meer van Event Confederation :